Výročné správy

Výročné správy sa zverejňujú v súlade s uznesením vlády SR č. 1189/2001 k "Správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy"

Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk