Zapojenie firiem a podpora exportu

Účasť SR je koncipovaná tak, aby v rámci pravidiel výstavy maximálne podporila aktivity slovenských podnikateľských subjektov a obchodnú spoluprácu s Kazachstanom.
 
Počas výstavy sa uskutočnia za účelom prezentácie slovenského podnikateľského potenciálu  odborné semináre, konferencie , workshopy , bilaterálne stretnutia, ,podnikateľské misie pod gesciou jednotlivých rezortov štátnej správy ,pripravované v spolupráci s proexportnými inštitúciami, asociáciami  v SR a v Kazachstane.
 
K rozvoju intenzívnych ekonomických a hospodárskych vzťahov medzi SR a Kazachstanom prispeje aj organizácia Medzivládnej komisie medzi SR a Kazachstanom, ktorá sa uskutoční v Astane za účasti podnikateľských subjektov .
 
Priestory zázemia SR poskytnú  svoj konferenčný priestor, ktorý bude k dispozícii pre využitie k organizácii vyššie uvedených prezentačných  platforiem a pracovných stretnutí.
 
V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU expo2017sk@mhsr.sk.

SVOJE ÚDAJE UVEĎTE V NASLEDOVNEJ ŠTRUKTÚRE:

  • Názov spoločnosti
  • Sídlo spoločnosti 
  • Profil spoločnosti (stručný popis spoločnosti) 
  • IČO 
  • Webová stránka 
  • Kontaktné údaje (mená účastníkov, telefónny kontakt, emailová adresa) 
  • Identifikácia formy a požiadaviek k vyhľadaniu partnerov pre potenciálnu spoluprácu

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk