Slovenský pavilón

 

- SLOVENSKO -

krajina dobrých nápadov,

skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti

 

Slovenská republika sa na medzinárodnej výstave v Astane prezentovala formou národného pavilónu s rozlohou 354 m2.

Zázemie slovenského tímu o rozlohe 257 m2 tvorila konferenčná sála s kapacitou do 50 osôb, ktorá bola vyhradená pre účely B2B stretnutí, prezentácií a realizácie spoločenských podnikov. 

Susedmi slovenského pavilónu boli krajiny: Rumunsko, Francúzsko, Rakúsko, Austrália a Spojené arabské emiráty.

 

Hlavnú tému expozície SR na výstave vystihuje heslo: „Slovensko - krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti“ - "Fenomén studenej fúzie - nádeje energie budúcnosti".

Sme krajina, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj z inovatívnych myšlienok, vynálezov a produktov, ktoré sa dokážu presadiť v modernom svete.

Chceme sa predstaviť ako krajina s vysoko rozvinutým priemyslom, ekonomicky zdravým podnikateľským prostredím, inovačným potenciálom, priateľskou obchodnou a investičnou klímou a vysoko vzdelanou pracovnou a vedeckou silou.

V oblasti energetiky má Slovensko ambíciu zaujať ponukou spolupráce pri výstavbe a modernizácii výrobných systémov, paroplynových elektrární a prenosových vysokonapäťových sietí. Ďalšími oblasťami sú využitie obnoviteľných zdrojov energie, tranzit ropy a zemného plynu a riešenie spoločných vedecko-výskumných úloh. 

 

- Galéria - 

Interiérová časť pavilónu Slovenskej republiky prezentovala interaktívnym spôsobom rôznorodú energiu Slovenska prostredníctvom spojenia tradičného a moderného Slovenska.

Pri vstupe do interiérovej časti expozície na ľavej strane bol situovaný informačný pult s prezentačnými materiálmi o národnom pavilóne Slovenskej republiky a jeho nosných exponátoch, o Slovensku, o podnikateľských subjektoch a inštitúciách určených pre návštevníkov pavilónu.

  

Zóna - Priority energie s dôrazom na inovačný potenciál

 

Prezentácia unikátnych vynálezov a start up-ov, za zrodom ktorých stoja Slováci, bola situovaná v centrálnom priestore pavilónu, kde nasledovné technológie prezentovali inovatívnosť slovenských vedcov a vynálezcov:

 • ECOCAPSULE, prenosný príbytok, ktorý umožňuje nevídaný zážitok  z bývania, vďaka svojej mimoriadne dobrej životnosti aj bez pripojenia ku sieťam a ponúka neobmedzené možnosti presúvania a flexibilitu, prezentovala udržateľnú inteligentnú domácnosť, poháňanú výhradne slnečnou energiou a energiou vetra,
 • Chargebrella, dáždnik je prenosný napájací zdroj, ktorý môže nabíjať akékoľvek mobilné zariadenia. Ponúka riešenie pre tých, ktorí majú obmedzený prístup k zdroju elektrickej energie,
 • CulCharge najmenší nabíjací a dátový kábel na svete, ktorý prepojí akýkoľvek USB port s telefónom,
 • Technológia viacúčelovej turbíny na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom,
 • Vodná recirkulačná nádrž - symbol vodnej energie, ktorá odráža súčasné využívanie vodných tokov a vodnej energie v Slovenskej republike, ktoré pokrýva iba 18 % celkovej spotreby energie v SR.

Súčasťou prezentácie uvedených a iných inovatívnych technológií boli prezentačné slučky na centrálnej LED obrazovke pavilónu, ako aj v informačnom kiosku, kde dostal návštevník viac informácií o inováciách, ktorými Slováci prispeli k pokroku vo svete.

 

Zóna - Vzdelanie, veda a výskum

Výber najvýznamnejších osobností minulosti i súčasnosti z prostredia vzdelania, vedy, výskumu na Slovensku, ako aj technologické artefakty, vynálezy, patenty zobrazené prostredníctvom grafického spracovania, doplnené o trojrozmerné artefakty tvorili galériu osobností slovenskej vedy a výskumu.

Galéria začínala minulosťou počnúc Jozefom Murgašom, Jánom Andrejom Segnerom – praotcom turbíny s inštaláciou kópie vynálezu segnerovho kolesa, Štefanom Anián Jedlíkom, Maximiliánom Hellom, Štefan Baničom, Jánom Bahýľom a napredovala až do súčasnosti po súčasného vynálezcu Chargebrelly - Daniela Šlosára, vrátane inštalácie jeho technológie.

 

Zóna - Kultúra, vrátane tradičnej kultúry

Zóna kultúry bola situovaná s informačným pultom a sumarizovala významné slovenské umelecké, výtvarné a sochárske diela, ktoré symbolicky stelesňovali a odrážali tému výstavy - energiu budúcnosti. Zónu dopĺňal kruhový priestor určený pre oddych návštevníkov, ale aj rokovania a konzultácie.

Návštevníci mohli nechať na seba pôsobiť energiu úspešných slovenských výtvarných umelcov cez nadčasové diela z ich tvorby, ktoré zaujali Slovensko aj svet. Energia v umení bola tak vyjadrená v slobode ich umeleckého prejavu. V rámci interiéru expozície sa predstavili nasledovní slovenskí výtvarníci a ich výtvarné diela:

 

Energia bytosti – PEGAS, 1987

 • Autor: Akad. soch. Tibor Bartfay

 • materiál: leštený bronz do zlata

Energia vzletu – NIKE, 2007

 • Autor: Akad. soch. Juraj Čutek

 • materiál: drevo, kov

Energia hudby – múza viola 2007

 • Autor: Akad. soch. Juraj Čutek

 • materiál: drevo

Energia premeny – studená fúzia, 2005

 • Autor: Akad. soch. Drahomír Prihel

 • materiál: opticky brúsený objekt, kompozitné sklo

Ústredný výtvarný motív – Energia ducha – objemovo zväčšený mozog, 2017

 • Autor: Akad. arch. Ing. arch. Jozef Danák – architekt slovenskej expozície

 • materiál: plastikový kompozit, pozlátený

Energia žiary slnečnej plazmy, 1997

 • Autor: Akad. soch. Drahomír Prihel

 • materiál: opticky brúsené, kompozitné sklo – zlatý rubín

 

Jedinečné slovenské tradície boli predstavené nielen prostredníctvom hudobného a tanečného folklóru rôznych regiónov Slovenska, prostredníctvom výstavy autentických fotografií regiónu Tekov z konca šesťdesiatych rokov autora Milana Hlôšku, ale aj prostredníctvom viacerých ľudovoumeleckých remesiel umelcov spolupracujúcich a registrovaných v katalógu UĽUV. V rámci expozície mali návštevníci možnosť nielen spoznať výrobné techniky remesiel, ale aj priamo si ich odskúšať. Modrotlač ako jedna z tradičných techník bola aplikovaná i na doplnkoch rovnošiat (šatky, viazanky, obuv) personálu expozície Slovenskej republiky.

 

Zóna - Šport 

V rámci expozície charakter - ľudskej energie bol koncentrovaný v zóne športu, ktorú predstavovala LED stena a LED podlaha, na ktorej bol situovaný bicykel Petra Sagana, slovenského profesionálneho cyklistu – veľvyslanca značky GOOD IDEA SLOVAKIA. Bicykel bol médiom pre návštevníkov, kde si mohli zmerať svoju energiu, výdaj svojej energie v porovnaní so Saganom.

LED obrazovka umožňovala zmeniť a predstaviť športy, v ktorých môžeme deklarovať úspechy Slovenska, úspešných slovenských športovcov, ktorí reprezentujú súčasnú energiu Slovenska: Danka Barteková, Dominika Cibulková, Marián Gáborík, Anastasia Kuzminová, Michal Martikán, Martin Škrteľ, Adam Žampa.

 

Zóna - Cestovný ruch

Slovensko sa prezentovalo ako krajina bohatá na svoje pamätihodnosti, prírodné krásy, mestá, slovenské kúpele, zimné športy, folklór, ale aj zábavu a dobré jedlo. Monumentálna LED obrazovka v centre pavilónu s oddychovou zónou poskytovala vizuálnu pozvánku na návštevu Slovenska, prezentáciu možností cestovného ruchu v Slovenskej republike, zároveň bola možnosťou vzhliadnuť propagačné filmy o Slovensku (autorský film Patrika Paulínyiho, prezentačný spot o SR a prezentačné filmy o regiónoch SR v súlade s implementáciou pravidiel prezentácie Tourism Good Idea Slovakia Ministerstva dopravy a výstavby – sekcie cestovného ruchu).

Filmové spoty, propagačné filmové slučky v pravidelne opakujúcich sa sekvenciách, dokumentárne a propagačné filmy s témou cestovného ruchu v Slovenskej republike boli premietané aj v informačnom kiosku situovanom vo frekventovanom centre expozície.

Samostatná LED stena a LED podlaha s vyhliadkovým mostíkom inštalované pri vstupe do pavilónu ponúkali zoznámenie sa s čistou prírodou a jej dominantami v Slovenskej republike (Vysoké Tatry, Lomnický štít, Štrbské pleso), pričom tvorili privítací artefakt expozície s možnosťou fotografovania sa návštevníkov na vyhliadkovom mostíku.

 

- Umelecké diela v pavilóne-

 

  

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk