Tendre

Súťaž návrhov na architektonickú a výtvarnú koncepciu slovenskej expozície je ideové, výtvarné stvárnenie a dizajnové riešenie návrhu oficiálnej expozície SR na EXPO 2017 Astana.
 
Tender zverejnený na stránke EÚ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451962-2016:TEXT:EN:HTML&src=0 

Tender zverejnený na stránke ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/753947

Súťaž o organizáciu a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície na EXPO 2017 Astana v Kazachstane.

Tender zverejnený na stránke ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/406582?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=1&text=&nazovZakazky=&obstarNazov=Ministerstvo+hospod%C3%A1rstva&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&fin=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1
 
Súťaž o organizáciu a zabezpečenie slovenskej expozície na EXPO 2017 Astana v Kazachstane.
Tender zverejnený na stránke ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/406293?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=1&text=&nazovZakazky=&obstarNazov=Ministerstvo+hospod%C3%A1rstva&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&fin=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk