Realizátor pavilónu slovenskej expozície

Generálny subdodávateľ

LASER media, s.r.o.

Opavská 24, 831 01  Bratislava

Mgr. Michal Pevný, konateľ spoločnosti

IČO: 44 836 759
  
Cena zákazky : 758 207,59 Eur s DPH (631 839,66 Eur bez DPH) 
 
Autor víťaznej architektonickej a výtvarnej koncepcie pavilónu SR:
Kvant, spol. s  r.o.
FMFI  UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava   

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk