Dizajn pavilónu slovenskej expozície

Výsledky tendrového konania súťažných návrhov na dizajnové spracovanie expozície SR na svetovej výstave EXPO 2017 Astana:

1.      KVANT, spol. s .r. o.

2.      Incheba, a. s.

3.      Expo AIR, s. r. o.
 
autorizovaný architekt:

Ing.arch.Akad.arch. Jozef   Danák – ART STUDIO JOKO

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk