EXPO 2017 Astana - SLOVENSKO

Energetická politika je jednou z politík, ktoré sú súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky.
Je východiskom pre návrh koncepčných zámerov rozvoja elektroenergetiky, tepelnej energetiky, plynárenstva, ťažby, spracovania a prepravy ropy, ťažby uhlia a využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré povedú k zabezpečeniu energetických potrieb Slovenskej republiky a trvalému znižovaniu energetickej náročnosti.
Energetika predstavuje oblasť v ktorej SR môže prezentovať úspechmi, inovatívnymi technológiami, ale aj úspešnými firmami svetovej úrovne.
Práve táto oblasť je vnímaná ako jedna z najperspektívnejších oblastí pre spoluprácu s Kazachstanom.
 
Charakter slovenskej expozície na výstave vystihuje heslo Slovensko – krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti.

Cieľom je predstaviť SR ako krajinu dobrých nápadov, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj z inovatívnych myšlienok, vynálezov a produktov, ktoré sa dokážu presadiť v modernom svete predovšetkým v oblasti energetiky s akcentom na inovatívny potenciál, vzdelávanie, vedu a výskum, kultúru, šport a turizmus.

Ústredný motív expozície bude prezentovať výnimočný nápad (vynález, resp. produkt) v oblasti energetiky v nadväznosti na zadefinovanú nosnú tému a podtémy.
 
Súčasťou cieľa je implementácia národného brandingu - značky krajiny –   GOOD IDEA SLOVAKIA,  vrátane implementácie exkluzívneho loga – Energy & Slovakia GOOD IDEA .
 
Oficiálne logo Slovenska bolo predstavené 28. apríla 2016. Logo vzniklo na základe písma History, ktorého autorom je Peter Bilag a jeho prapôvod je v písme, ktorým je vytesaná trenčianska skala.

Odkaz na stránku s logom kde je aj popis a charakteristika. Viac o Značke Slovensko nájdete na stránke MZV EZ SR

Oficiálna facebook stránka slovenskej expozície na EXPO 2017 Astana: https://www.facebook.com/exposlovakia2017/ 
Oficiálna webová stránka slovenskej expozície na EXPO 2017 Astana: www.expo2017slovakia.sk

 

Oficiálne dokumenty 

Vláda SR rozhodla o účasti SR na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017 uznesením vlády č. 421/2016 (PDF) zo dňa 21. septembra 2016.
List predsedu vlády SR Roberta Fica o rozhodnutí SR zúčastniť sa na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017 bol odovzdaný ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom prezidentovi Kazašskej republiky Nursultanovi Nazarbajevovi pri príležitosti jeho oficiálnej návštevy Kazachstanu dňa 3. novembra 2016 .
Generálnym komisárom výstavy sa stala Mgr. Patrícia Žáčiková, ktorá bola do funkcie menovaná uznesením vlády č. 502/2016 zo dňa 2. novembra 2016.
 
Oficiálna dohoda (PDF) o účasti SR na EXPO 2017 Astana bola podpísaná v 14.decembra 2016 v Astane

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk