Odbor komunikácie

Riaditeľ odboru a hovorca
 

Mgr. Maroš Stano

tel.: 02/4854 7012,

mobil: 0907 741 283

e-mail: tlacove@mhsr.sk alebo press@economy.gov.sk 

fax: 02/4333 6482

 

Zamestnanci odboru

 

Mgr. Michal Dzurjanin, č. t.: 02/4854 7222, e-mail: michal.dzurjanin@mhsr.sk

Ing. Juraj Rybanský, č. t.: 02/4854 1405, e-mail: juraj.rybansky@mhsr.sk

Mgr. Alica Lovičová,  č. t.: 02/4854 7028, e-mail: alica.lovicova@mhsr.sk

Mgr. Zuzana Bobulová,  č. t.: 02/4854 1408, e-mail: zuzana.bobulova@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk