Text version
Streda 28. jún 2017

List of Services in the scope of the Act on Services in the Internal Market and requirements for an authorisation for their provision

 

 

Services in the scope of the Slovak Act can be divided into two groups accorrding to their legal base:

 

 

1. Trade Licenses

 

Services specified as Trade Licenses in the Act No. 455/1991 Coll. on Trade Licensing (Trade Licensing Act) as amended

(latest amendments: Act No. 129/2010 Coll. and Act No. 136/2010 Coll.)

 

The list of services and requirements is currently only available in Slovak. An English version is in preparation.

The Slovak version can be downloaded here:

Zoznam služieb (živností) v pôsobnosti zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a podmienky získania oprávnenia na ich poskytovanie podľa Živnostenského zákona (PDF)

 

 

2. Other Services

 

Services in the scope of specific acts (other than the Trade Licensing Act).

 

The list of services and requirements is currently only available in Slovak. An English version will be provided soon.

The Slovak version can be downloaded here:

Zoznam služieb (okrem živností) v pôsobnosti zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a podmienky získania oprávnenia na ich poskytovanie podľa osobitných predpisov (PDF)

 

 

Latest update: 12 October 2010