Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

Kontakty na úsek vnútorného trhu

 

 

Poštový kontakt na úsek vnútorného trhu:

 

úsek vnútorného trhu

Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu

Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19, 827 15 Bratislava

 

 

E-mailové kontakty pre oblasť vnútorného trhu EÚ:

 

vnútorný trh EÚ

internalmarket@mhsr.sk

 

služby (smernica)

services@mhsr.sk

 

digitálne hospodárstvo

digitaleconomy@mhsr.sk

 

elektronický obchod (e-obchod)

e-commerce@mhsr.sk

 

Informačný systém vnútorného trhu (IMI)

IMI@mhsr.sk

 

 

 

Webová stránka MH SR pre oblasť vnútorného trhu EÚ:

 

http://www.mhsr.sk/vnutorny-trh--obchod-a-sluzby/

 

 

Menný zoznam pracovníkov úseku vnútorného trhu

 

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Ing. Jozef Biznár

48 54 24 32

Jozef.Biznar@mhsr.sk

Mgr. Žofia Hajková

48 54 24 34

Zofia.Hajkova@mhsr.sk

Mgr. Iveta Letková

48 54 24 14

Iveta.Letkova@mhsr.sk

Ing. Richard Paule

48 54 25 05

Richard.Paule@mhsr.sk

 

 

Úsek vnútorného trhu je od septembra 2014 súčasťou odboru európskych záležitostí a vnútorného trhu

 

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

(riaditeľka odboru)

48 54 24 22

Andrea.Krajcikova@mhsr.sk

sekretariát odboru

48 54 24 21

sekretariat3120@mhsr.sk

 

 

posledná úprava: január 2017

 

pripomienky k podstránke posielajte na: internalmarket@mhsr.sk

 


Začiatok stránky