Textová verzia
Streda 25. máj 2016

Kontakty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Ústredňa: 02/4854 1111


Telefónny zoznam všetkých zamestnancov je zverejnený nižšie.

Podateľňa MH SR
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 08.30 – 11.30 h.
                                                    12.00 - 15.00 h.

Fax: 02/4333 7827

Registračné miesto pre licencie
Telefón: 02/4854 2167

 

Vedenie ministerstva

Minister

Kontakt:

Ing. Peter Žiga

minister hospodárstva SR

02/4854 7003

02/4854 7002

Fax: 02/4342 3949

* minister@mhsr.sk

* dominika.aranyosiova@mhsr.sk

alena.hlatka@mhsr.sk

Štátny tajomník I.

Kontakt:

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

02/4854 7004

* statny.tajomnik@mhsr.sk

02/4854 7104

* alexandra.drobna@mhsr.sk

02/4854 7305

* marek.csabay@mhsr.sk

Fax: 02/4333 6489

 

Štátny tajomník II.

Kontakt:

Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

02/4854 7005

 

02/4854 7105

* dana.strnadova@mhsr.sk

02/4854 7205

nikola.csanova@mhsr.sk 

Fax: 02/4854 3155

zuzana.kapustova@mhsr.sk 

Vedúci služobného úradu

Kontakt:

JUDr. Ing. Viktor Lehotzký

02/4854 7106

* eva.beberova@mhsr.sk

02/4854 7206

* michaela.avramova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3315

Organizačné útvary ministerstva

 

Úsek ministra

Kancelária ministra

Kontakt:

Vladimír Rak,
riaditeľ kancelárie ministra

02/4854 7009

* vladimir.rak@mhsr.sk 

02/4854 7212

* helena.stasova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3949

janka.bakkaiova@mhsr.sk

Hovorca ministra

Kontakt:

Mgr. Maroš Stano

02/4854 7012

* tlacove@mhsr.sk

Mobil: 0907 741 283

Komunikačné oddelenie

Kontakt:

Mgr. Michal Dzurjanin

vedúci oddelenia

02/4854 7222

Fax: 02/4854 3303

* michal.dzurjanin@mhsr.sk

Mgr. Ladislav Bányai

02/4854 7403

* ladislav.banyai@mhsr.sk

Mgr. Alica Lovičová

02/4854 7028

* alica.lovicova@mhsr.sk

Ing. Juraj Rybanský

02/4854 1405

* juraj.rybansky@mhsr.sk 

 

(zákon o slobode informácií)

 info@mhsr.sk

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

Kontakt:

Ing. Aurel Ugor
riaditeľ odboru

02/4854 1019

* aurel.ugor@mhsr.sk

02/4854 1018

* imoravcikova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3920

Odbor kontroly a auditu

Kontakt:

Ing. Nándor Kanovszký
riaditeľ odboru

02/4854 7022

* nandor.kanovszky@mhsr.sk

02/4854 7122

* alena.hudikova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3916

Odbor výkonu obchodných opatrení

Kontakt:

Mgr. Silvia Horváthová

riaditeľka odboru

02/4854 2175

* silvia.horvathova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3915

* sekretOROCT@mhsr.sk

Sekcia priemyslu a obchodu

 

Kontakt:

 

Ing. Vladimír Turček, PhD.

generálny riaditeľ sekcie

02/4854 7029

vladimir.turcek@mhsr.sk

02/4854 7129

* daniela.steinerova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

 

Kontakt:

 

Mgr. Radovan Urban Kocák, PhD., MPH

dočasne preložený na funkciu riaditeľa odboru

02/4854 1622

kocak@mhsr.sk 

02/4854 2518

 

* vlasta.slivova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor priemyselného rozvoja  a investícií

 

Kontakt:

 

PhDr. Ľubomír Nebeský

riaditeľ odboru

02/4854 1606

lubomir.nebesky@mhsr.sk  

02/4854 1605

* marta.duchonova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor akcionárskych práv 

Kontakt:

Ing. Eduard Kočiský
dočasne preložený na funkciu riaditeľa odboru

02/4854 1507

eduard.kocisky@mhsr.sk

02/4854 1547

* jana.zacharova@mhsr.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

 

Kontakt:

 

Ing. Martin Húska

generálny riaditeľ sekcie

02/4854 7121

* martin.huska@mhsr.sk

02/4854 7221

* monika.nemcekova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 5010

 

 

 

 

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

 

Kontakt:

 

Mgr. Roderik Klinda

riaditeľ odboru

02/4854 7055

* roderik.klinda@mhsr.sk

02/4854 7155

* mariana.zudelova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3579

 

 

 

 

Odbor programových činností ŠF

 

Kontakt:

 

Mgr. Michaela Kučerová

riaditeľka odboru

02/4854 2512

* michaela.kucerova@mhsr.sk

02/4854 2512

* vilma.janeckova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Oddelenie monitorovania a hodnotenia OP

 

Kontakt:

 

Ing. Vladimír Bořík, PhD.

vedúci oddelenia

02/4854 2316

* vladimir.borik@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Odbor overovania

Kontakt:

Ing. Silvia Čechová

riaditeľka odboru

02/4854 3204

* silvia.cechova@mhsr.sk 

Odbor posudzovania projektov

Ing. Branislav Kopál

riaditeľ odboru

02/4854 5058

* branislav.kopal@mhsr.sk

Odbor  implementácie projektov

Ing. Robert Horínek

dočasne preložený na funkciu riaditeľa odboru

* robert.horinek@mhsr.sk

 

Úsek štátneho tajomníka I.

 

Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

 

Kontakt:

 

JUDr. Ivan Lančarič
generálny riaditeľ sekcie

02/4854 7023

ivan.lancaric@mhsr.sk

02/4854 7123

* emilia.bachrata@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3421

 

 

 

 

Odbor zahraničnoobchodnej politiky

 

Kontakt:

 

JUDr. Stanislav Kubinec
riaditeľ odboru

02/4854 7110

stanislav.kubinec@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3116

* sekretariatOOP@mhsr.sk

 

 

 

Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu

 

Kontakt:

 

Mgr. Patrícia Žáčiková
riaditeľka odboru

02/4854 2421

*  patricia.zacikova@mhsr.sk

02/4854 2422

 alena.hustova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3420

 

 

 

 

Sekcia inovácií a podnikateľského prostredia

Kontakt:

JUDr. Zuzana Nehajová, LL.M.
generálna riaditeľka sekcie

02/4854 7042

zuzana.nehajova@mhsr.sk

02/4854 7142

* alzbeta.lipovska@mhsr.sk

Odbor inovatívnej a digitálnej ekonomiky

Kontakt:

 

Ing. Martin Svoboda 
riaditeľ odboru

02/4854 7142

* martin.svoboda@mhsr.sk

Odbor analýz a plánovania

 

Kontakt:

Ing. Peter Ondrejka

riaditeľ odboru

02/4854 7058

02/4854 7158

* peter.ondrejka@mhsr.sk
valeria.kalusova@mhsr.sk

 

  Odbor ochrany spotrebiteľa

 

Kontakt:

 

Mgr. Ivana Kopčanová

dočasne preložená na funkciu riaditeľky odboru

02/4854 2514

ivana.kopcanova@mhsr.sk

 

stanislava.krajcova@mhsr.sk

 

 

 

Európske spotrebiteľské centrum

 

Kontakt:

 

Mgr. Dženšída Veliová

vedúca ESC

02/4854 2520

* dzensida.veliova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Odbor správy majetku štátu

 

Kontakt:

 

RNDr. Daniela Lörinczová

riaditeľka odboru

02/4854 7041

* daniela.lorinczova@mhsr.sk

02/4854 7141

 

 

Fax: 02/4329 3384

 

 

 

 

 

Úsek štátneho tajomníka II.

 

Sekcia energetiky

 

Kontakt:

 

Ing. Ján Petrovič, PhD. 

generálny riaditeľ sekcie

02/4854 7124

* jan.petrovic@mhsr.sk

02/4854 7224

* olga.demovicova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4333 9287

 

 

 

 

Odbor energetickej a surovinovej politiky

 

Kontakt:

 

Ing. Miroslav Jarábek

riaditeľ odboru

02/4854 7070

* miroslav.jarabek@mhsr.sk

02/4854 7143

* zuzana.weisova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor medzinárodných vzťahov v energetike

 

Kontakt:

 

Ing. Alena Žáková

riaditeľka odboru

02/4854 7044

* alena.zakova@mhsr.sk

02/4854 7144

monika.bajtekova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor palív a energetiky

 

Kontakt:

 

Ing. Ľubomír Kuchta

riaditeľ odboru

02/4854 1911

* lubomir.kuchta@mhsr.sk

02/4854 1931

* lucia.kajzerova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor legislatívy

 

Kontakt:

 

JUDr. Jozef Gaisbacher, PhD.,
riaditeľ odboru

02/4854 7025

* jozef.gaisbacher@mhsr.sk

02/4854 7125

* denisa.talapkova@mhsr.sk

 

 

 

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP)

Kontakt:

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ CCHLP

02/4854 4512

Fax: 02/4854 4555

* jan.cepcek@mhsr.sk

alena.markechova@mhsr.sk

 

Úsek vedúceho služobného úradu

 

Sekcia rozpočtu a financovania

 

Kontakt:

 

Ing. Peter Bagin

generálny riaditeľ sekcie

02/4854 7218

* peter.bagin@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3128

* jarmila.mikulova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor rozpočtu a platobnej jednotky

 

Kontakt:

 

Ing. Marcela Smrigová
riaditeľka odboru

02/4854 7107

* marcela.smrigova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 5002

* darina.drozdova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor financovania ministerstva

 

Kontakt:

 

Ing. Marta Bagínová

riaditeľka odboru

02/4854 7138

* marta.baginova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3141

* erika.lanczova@mhsr.sk

 

 

 

Osobný úrad

 

Kontakt:

 

Mgr. Peter Tóth
riaditeľ osobného úradu

02/4854 7016

* peter.toth@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3306

* jana.bizonova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor informatiky

 

Kontakt:

 

Mgr. Pavel Antalík, MBA
riaditeľ odboru

02/4854 7039

* pavel.antalik@mhsr.sk

02/4854 7139

* veronika.rusnakova@mhsr.sk

 

 

 

 Odbor hospodárskej správy

 

Kontakt:

 

Mgr. Michaela Vozárová, MBA 

riaditeľka odboru                                 

02/4854 1091

michaela.vozarova@mhsr.sk  

 

*

 

 

 

  Odbor verejného obstarávania

 

Kontakt:

 

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.

riaditeľka odboru

02/4854 1125

* anna.budiakova@mhsr.sk

 

 Odbor právnych služieb
  Kontakt:

JUDr. Boris Balog, PhD.

riaditeľ odboru

02/4854 1812

02/4854 1813

* boris.balog@mhsr.sk  

* dana.takacsova@mhsr.sk

   

Kontakty na Stále misie v zahraničí (PDF)

 

Telefónny zoznam MH SR podľa sekcií (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Začiatok stránky