Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

1

Stretnutie riaditeľov a expertov pre lepšiu reguláciu 

14. - 15. 6. 2016

2

Neformálne zasadnutie ministrov pre energetiku

12. - 13. 7. 2016

3

Výjazdové rokovanie PS pre energetiku a PS pre atómové otázky

14. 7. 2016

4

Neformálne zasadnutie ministrov pre konkurencieschopnosť (pokračuje časťou Veda, výskum, inovácie)

17. - 18. 7. 2016

5

Attaché trip - oblasť konkurencieschopnosť a rast

18. - 20. 7. 2016

6

Neformálne zasadnutie ministrov obchodu

22. - 23. 9. 2016

7

Stretnutie Riadiacej rady ECHA

28. - 29. 9. 2016

8

Neformálne zasadnutie Výboru pre obchodnú politiku (služby a investície)

29. - 30. 9. 2016

9

Európske fórum pre jadrovú energiu (ENEF) 

03. - 04. 10. 2016

10

Výbor pre obchodnú politiku

06. - 07. 10. 2016

11

Zladené konanie k smernici o energetickej efektívnosti

19. - 21. 10. 2016

12

Neformálne zasadnutie PS pre obchodné otázky

08 - 09. 11. 2016

13

Pracovné rokovanie Stredoeurópskej skupiny pre biocídy MEGB (Mid European Group on Biocides)

09. - 10. 11. 2016

14

Výročná konferencia EEN (Enterprise Europe Network)  

14. - 16. 11. 2016

15

Konferencia SME assembly 

23. - 25. 11. 2016


Začiatok stránky