Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

UPOZORNENIE: Odstávka verejného portálu ITMS

Dňa 16.10.2011 a 17.10.2011 bude systém ITMS z dôvodu plánovaného nasadenia jeho novej verzie nedostupný.

V priloženom dokumente sú uvedené podrobnejšie informácie a povinnosti žiadateľov/prijímateľov vyplývajúce z uvedenej aktualizácie systému. 

Obmedzenia sa dotknú všetkých rozpracovaných (neodoslaných) elektronických formulárov na verejnom portáli ITMS (žiadosti o NFP, žiadosti o platbu, monitorovacie správy) a zároveň od dňa 8. 10. 2011 až do 17. 10. 2011 nebude možné žiadať o aktiváciu konta na verejnom portáli ITMS.


Začiatok stránky