Global Entrepreneurship Summit 2016

Global Entrepreneurship Summit 2016

V poradí už siedmy ročník tohto celosvetového podujatia sa bude konať v dňoch 23. - 24. júna 2016 v Silicon Valley. Podobne ako vlani v kenskom hlavnom meste Nairobi sa k jeho 1000 účastníkom pripojí aj prezident B. Obama a ministerka obchodu P. Pritzker. Vláda USA tým chce demonštrovať svoj záujem a angažovanosť pre podporu podnikania po celom svete a organizáciou tohto ročníka summitu v USA vytvoriť podmienky na stretnutie lídrov amerického biznisu, inovátorov a investorov s partnermi z rôznych regiónov sveta priamo “v rodisku inovácií”. Zdroj: http://www.ges2016.org/

Prihlášky investorov a podporovateľov podnikateľského ekosystému je možné podávať online v dňoch 22. februára – 18. marca 2016 na webstránke http://www.ges2016.org/ . Podujatie je určené podnikateľom a investorom (debt ot equity investments).

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk