Múzeum obchodu v Bratislave

 

Múzeum obchodu Bratislava (MOB) je od 01. 10. 2013 príspevkovou organizáciou MH SR, každý rok preto uzatvára zmluvu s MH SR, v ktorej sa uvádza činnosť MOB a rozpočet na túto činnosť.

Zmluvy sú (podľa rokov) zverejnené na podstránke MH SR:

http://www.mhsr.sk/kontrakty-a-zmluvy-s-rozpoctovymi-a-prispevkovymi-organizaciami/

MOB každý štvrťrok vypracúva správu o plnení zmluvy za predošlý štvrťrok. Správy sú zverejnené na podstránke MH SR:

http://www.mhsr.sk/stvrtrocne-spravy-o-plneni-zmluvy-medzi-mob-a-mh-sr/

O MOB a jeho činnosti sa možno dozvedieť zo stránky múzea:

http://www.muzeumobchoduba.sk/

 

Oddelenie vnútorného trhu

Správa o plnení zmluvy za 4. štvrťrok 2013

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk