Kontakt na úsek vnútorného trhu

Poštový kontakt na úsek vnútorného trhu:  

Úsek vnútorného trhu

Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu

Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19, 827 15 Bratislava 

 

E-mailové kontakty pre oblasť vnútorného trhu EÚ:  

vnútorný trh EÚ

internalmarket@mhsr.sk

 

služby (smernica)

services@mhsr.sk

 

digitálne hospodárstvo

digitaleconomy@mhsr.sk

 

elektronický obchod (e-obchod)

e-commerce@mhsr.sk

 

Informačný systém vnútorného trhu (IMI)

IMI@mhsr.sk

 

 

Webová stránka MH SR pre oblasť vnútorného trhu EÚ:

http://www.mhsr.sk/vnutorny-trh--obchod-a-sluzby/

 

Menný zoznam pracovníkov úseku vnútorného trhu 

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Mgr. Iveta Letková

48 54 24 14

Iveta.Letkova@mhsr.sk

Ing. Richard Paule

48 54 24 05

Richard.Paule@mhsr.sk

Ing. Jana Sermeková

48 54 24 09

Jana.Sermekova@mhsr.sk

 

Úsek vnútorného trhu je od septembra 2014 súčasťou odboru európskych záležitostí a vnútorného trhu

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Ing. Katarína Špitová

(riaditeľka odboru od 01. 07.)

48 54 24 12

Katarina.Spitova@mhsr.sk

sekretariát odboru

48 54 24 21

sekretariat3120@mhsr.sk

 

posledná úprava: júl 2017

 

pripomienky k podstránke posielajte na: internalmarket@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk