september 2014: Dotazník Európskej komisie „Skúsenosti podnikateľov s vnútorným trhom služieb“

Dotazník Európskej komisie

„Skúsenosti podnikateľov s vnútorným trhom služieb“

 

 

 

Európska komisia pripravila dotazník, ktorého cieľom je získať empirické údaje týkajúce sa zostávajúcich prekážok, ktoré bránia plnohodnotnému fungovaniu jednotného trhu so službami, vrátane neregulačných obmedzení, ako aj účinnosti a celistvosti existujúceho právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na činnosti v oblasti služieb.

 

Dotazník je určený pre všetky spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, ktoré poskytujú služby cezhranične, zriadili si organizačnú zložku v inom členskom štáte, nakupujú cezhraničné služby, alebo sa o to aspoň pokúsili, ale z rôznych dôvodov sa im to nepodarilo. Zahŕňa to aj činnosti vykonávané cez internet. Dotazník môžu využiť na poskytnutie spätnej väzby aj príjemcovia takýchto služieb, spotrebitelia alebo iné podniky.

 

 

 

Dotazník nájdete na tejto adrese:

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/internal-market-services-businesses?surveylanguage=SK

 

 

 

05. 09. 2014

 

Richard Paule

MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk