október 2013: Mesiac jednotného trhu Európskej únie

Mesiac jednotného trhu Európskej únie

(23. 09. – 16. 10. 2013)

 

Európska únia organizuje v septembri a októbri mesiac jednotného trhu – mesiac internetových online diskusií medzi jednotlivcami, podnikmi, organizáciami, politikmi a pod. zameraných na zlepšenie jednotného trhu EÚ.

 

Každý týždeň bude venovaný jednej zo štyroch dôležitých tém, ktoré ovplyvňujú každodenný život:

23. – 25. 09.:       pracovné miesta (zamestnanosť)

30. 09. – 02. 10.: sociálne práva

07. – 09. 10.:       banky 

14. – 16. 10.:       elektronický obchod

 

Počas týchto štyroch týždňov budú môcť zúčastnení predkladať svoje názory a komentovať názory iných, ako aj o nich hlasovať.

Hlavná stránka celého podujatia je: http://yourideasforeurope.eu

Kontaktný e-mail organizátorov podujatia: info@yourideasforeurope.eu

Podrobné informácie o celom podujatí v slovenčine nájdete tu: http://www.yourideasforeurope.eu/sk/informácie-o-kampani

 

Technické upozornenie – preklady a jazykové znenia:

Na celom portáli v slovenčine možno nájsť časti textov v slovinčine, príp. iných jazykoch.

 

Postupnosť krokov:

 

1. pošlite svoje názory pred konaním diskusií prostredníctvom uvedeného portálu

2. zúčastnite sa diskusií online v jednotlivých týždňoch

 

Ak máte záujem zapojiť sa do tohto projektu, postupujte podľa pokynov na uvedenom portáli.

 

Oddelenie vnútorného trhu MH SR

InternalMarket@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk