Prezentácie

Seminár o vnútornom trhu na MHV SR 28. 09. 2010

počas návštevy eurokomisára pre vnútorný trh a služby Michela Barniera

Odborná časť seminára (10.30 – 13.00 hod.) bola zameraná na 4 témy, v rámci ktorých boli 4 prezentácie, ktoré možno stiahnut tu:

 

1. Uplatňovanie pravidiel jednotného trhu v SR

- prezentácia MHV SR o transpozícii a implementácii legislatívy jednotného trhu EÚ a o systéme koordinácie, sledovania a kontroly správneho uplatňovania pravidiel jednotného trhu v praxi – v slovenčine (PDF)

 

2. Riešenie problémov a sporov pri uplatňovaní pravidiel jednotného trhu v SR

- prezentácia centra SOLVIT Slovensko o svojej činnosti – zhrnutie v angličtine (PDF)

 

3. Voľný pohyb služieb v EÚ a smernica o službách na vnútornom trhu 

- prezentácia MV SR o fungovaní jednotných kontaktných miest pre podnikateľov v SR – v slovenčine (PDF) a angličtine (PDF)

 

4. Verejné obstarávanie

- prezentácia ÚVO SR o uplatňovaní pravidiel EÚ pre verejné obstarávanie v SR – v slovenčine (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk