Informácia o návšteve (03. 08. 2010)

28. septembra 2010: Plánovaná návšteva eurokomisára pre vnútorný trh a služby Michela Barniera v Bratislave

 

Na 28. 9. 2010 je naplánovaná návšteva komisára pre vnútorný trh a služby Michela Barniera v Bratislave. Návštevu organizuje Zastúpenie Európskej komisie (EK) v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR (MHV SR).

Komisár by mal okrem MHV SR navštíviť Ministerstvo financií SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a Úrad pre verejné obstarávanie. Okrem toho by sa mal v ten deň konať seminár (zrejme v priestoroch MHV SR), ktorý by p. komisár otvoril spolu s ministrom hospodárstva a výstavby SR.

Témou seminára by malo byť prehlbovanie a obnova jednotného trhu a odstraňovanie prekážok brániacich jeho zlepšeniu. Konkrétna diskusia sa predpokladá napr. o správe prof. M. Montiho „Nová stratégia pre jednotný trh“, plánovanom dokumente EK „Zákon o jednotnom trhu“ („Single Market Act“), súčasnej úrovni implementácie vnútorného trhu na Slovensku a pod.

 

3. 8. 2010

Ing. Richard Paule, oddelenie vnútorného trhu MHV SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk