Logá a grafické predlohy

LOGÁ A GRAFICKÉ PREDLOHY

Vlajka Európskej únie   
»  Vlajka EÚ - formát EPS    

      Európska vlajka a jej používanie

Grafická špecifikácia vlajky EÚ
http://www.europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/flag_guide.asp#P146_3181

Štátna vlajka Slovenskej republiky   
»  Štátna vlajka SR - formát EPS   
»  Štátna vlajka SR - formát AI   
»  Štátna vlajka SR - formát CDR   


Logo Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast  


»   Logo OP KaHR - formát (AI) 
»   Logo OP KaHR 
Logo Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS)   

»  Logo SOP PS - formát EPS  
»  Logo SOP PS - formát AI  
»  Logo SOP PS - formát CDR 
Logo Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)   
»  Logo NARMSP (svk) - formát EPS  
»  Logo NARMSP (eng) - formát EPS  
Logo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR)   
»  Logo SACR - formát AI  

Logo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
   


»  Logo SARIO - formát EPS    

Logo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)
           


»   Logo SIEA - formát 
»   Logo SIEA - color 
»   Logo SIEA

Logo Odboru Centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF   

Logo OCKÚ OLAF.jpg 

 

Logo OCKÚ OLAF.pdf   

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk