Kontakty

RIADIACI ORGÁN PRE OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva SR
Adresa: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Telefón: +421 (0) 2 4854 2313
E-mail: ondrej.hronec@mhsr.sk


SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN

Slovenská inovačná a energetická agentúra - SIEA
Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Informačné centrá prvého kontaktu - ICPK

Trnavský samosprávny kraj
ICPK: Ing. Irena Murčová
e-mail: murcova.irena@trnava-vuc.sk
T: 033/ 5559 631

Nitriansky samosprávny kraj
ICPK: Ing. Alena Vilinová
e-mail: alena.vilinova@unsk.sk 
T: 037/ 6925 993

Žilinský samosprávny kraj
ICPK: Ing. Silvia Habovštiaková,
email: Silvia.Habovstiakova@zask.sk
T: 041/ 5032 307

Banskobystrický samosprávny kraj
ICPK: Mgr. Jana Majeríková
e-mail: jana.majerikova@vucbb.sk
T: Tel: 048/ 4325 150

Košický samosprávny kraj
ICPK: JUDr. Daniela Szélesová
e-mail: daniela.szelesova@vucke.sk
T: 055/ 726 8227

Prešovský samosprávny kraj
ICPK: Mgr. Ladislav Regula
e-mail: ladislav.regula@vucpo.sk
T: 051/ 708 1544

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk