Textová verzia
Pondelok 25. júl 2016

Všeobecná dohoda o clách a obchode GATT 1947


Dokumenty prijaté v rámci Uruguajského kola GATT

Uruguajské kolo GATT sa uskutočnilo v rokoch 1986-1994 a predstavuje v poradí už ôsme kolo rokovaní GATT, ktoré malo za následok vznik Svetovej obchodnej organizácie WTO. Výsledky rokovaní sú zachytené v Záverečnom akte Uruguajského kola GATT, ktorý bol publikovaný aj v Zbierke zákonov SR 152/2000, pričom má nasledovné časti:

Použité skratky

ZÁVEREČNÝ DOKUMENT URUGUAJSKÉHO KOLA MNOHOSTRANNÝCH OBCHODNÝCH ROKOVANÍ

DOHODA O ZALOŽENÍ SVETOVEJ OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE

PRÍLOHA 1A: Mnohostranné dohody o obchode s tovarom


Júlový balík WTO 2004


Ďalšie významnejšie dohody:

Ďalšie dohody a rozhodnutia WTO sú k dispozícii na stránke: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm


Záväzky členských krajín WTO:

Záväzky členských krajín WTO za sektor služieb: http://tsdb.wto.org/wto/WTOHomepublic.htm

Maximálne výšky colných sadzieb na tovary, ktoré majú členské krajiny WTO právo uplatňovať (tzv. viazané colné sadzby): http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm

Záväzky krajín, ktoré vstúpili do WTO po vzniku WTO (tovary a služby): http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm

 


Začiatok stránky