11. 07. 2017

Slovenská kooperačná burza 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pozýva podnikateľskú verejnosť na kooperačné podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017  dňa 19.septembra 2017 a  Slovenská kooperačná burza Košice 2017 dňa 30.októbra 2017.

Slovenská kooperačná burza (SKB) je formát medzinárodného podujatia zameraného na bilaterálne rozhovory zástupcov firiem, na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.

Platforma Slovenskej kooperačnej burzy agentúry SARIO poskytuje unikátnu možnosť zapojenia sa do dodávateľskej siete etablovaných investorov a spoločností.

Podujatie ponúka : 

  • Unikátnu možnosť rokovať s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste.

  • Bilaterálne rozhovory na základe individuálneho vopred naplánovaného harmonogramu.

  • Možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov.

  • Moderovanú konferenciu na aktuálne témy so zaujímavými spíkrami a hosťami.

  • Atraktívny sprievodný program.

  • Nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí.

  • Efektívny neformálny networking počas celého dňa.

Registrujte sa už dnes, využite možnosť prezentovať svoju firmu, staňte sa partnerom podujatia a upútajte Vašich nových partnerov v predstihu!

Viac info o podujatiach a registrácia :  

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 

Slovenská kooperačná burza Košice 2017

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk