Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Zvažujete rozšírenie Vašej firmy a vytvorenie nových pracovných miest?

30.06.2016 10:14

Zvažujete rozšírenie Vašej firmy a vytvorenie nových pracovných miest?Pozrite si na stránke Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) jednu zo schém, ako môže štát podporiť Váš projekt.
Nájdete tu aj odpovede na Vaše otázky a najčastejšie dezinformácie týkajúce sa investičnej pomoci.

Máte projekt v tzv. najmenej rozvinutom okrese?

Národná rada SR schválila koncom roka 2015 aj návrh zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom, v rámci ktorej znižuje všeobecné podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci v týchto okresoch.

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte invest@sario.sk. SARIO Vám poskytne bezplatné konzultácie.

Na to, aby sa priemyselný podnik mohol uchádzať o investičnú pomoc, stačí v najmenej rozvinutých okresoch vytvoriť aspoň desať pracovných miest a preinvestovať iba 100 000 € (MSP), resp. 200 000 € (veľký podnik).


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky