Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Žiadosti o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami možno predkladať až do 18. februára 2015

13.02.2015 09:21

Žiadosti o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami možno predkladať až do 18. februára 2015Z dôvodu veľkého záujmu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predlžuje termín ukončenia výzvy na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov.

Vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied a výskumno-vývojové organizácie môžu predkladať žiadosti na adresu Ministerstva hospodárstva SR, odbor MSP a inovácií do 18. februára 2015.


Vzhľadom na to, že dochádza k vytvoreniu novej databázy s bližšou špecifikáciou riešiteľov, je potrebné, aby organizácie zaradené do databázy v roku 2013 a 2014 zaslali novú žiadosť.

Bližšie informácie na adrese:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-riesitelov-inovacnych-projektov-hradenych-inovacnymi-voucherami-/144535s


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky