Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Začiatok výberového procesu nového výkonného riaditeľa

31.01.2017 10:40

Začiatok výberového procesu nového výkonného riaditeľa Medzinárodná organizácia pre kávu (ICO) bola zriadená na základe Medzinárodnej dohody o káve v roku 1962 po záštitou OSN a pokračuje vo vykonávaní a dohliadaní na fungovanie tejto dohody dodnes. Dohoda bola už niekoľkokrát revidovaná (1976, 1983, 1994, 2001, 2007) a vzťahuje sa na obchodnú a trhovú problematiku a pohyb v medzinárodnom obchode a jej hlavným cieľom je podporovať medzinárodnú spoluprácu v záležitostiach kávy. V súčasnosti má táto organizácia 77 členov, z toho 42 exportujúcich krajín a 35 importujúcich krajín (vrátane SR). Najvyšším orgánom Medzinárodnej organizácie pre kávu je Rada pozostávajúca z jednotlivých zástupcov členských štátov, ktorej sa zodpovedá výkonný riaditeľ dozerajúci na uplatňovanie a fungovanie dohody.

Počas 117. zasadnutia Medzinárodnej rady pre kávu, ktoré sa konalo v dňoch 17. – 23. septembra 2016 v Londýne, bolo schválené predĺženie mandátu vtedajšieho výkonného riaditeľa Mr. Robéria Oliveira Silvu o 2,5 roka (t. j. do 31. marca 2019). V dôsledku neočakávanej smrti výkonného riaditeľa ICO dňa 30. decembra 2016 bolo na 23. januára 2017 zvolané Špeciálne zasadnutie Medzinárodnej rady pre kávu kvôli začiatku nového výberového procesu výkonného riaditeľa. Cieľom tohto zasadnutia bolo tiež určiť priebeh a časový plán výberového procesu, ako aj podmienky pre žiadateľov, ktorí sa budú uchádzať o post výkonného riaditeľa. Vzhľadom na skutočnosť, že nový výkonný riaditeľ by mal byť zvolený počas 119. zasadnutia Medzinárodnej rady pre kávu plánovaného od 13. – 17. marca 2017, bol určený termín zasielania prihlášok pre žiadateľov do 24. februára 2017. Žiadatelia musia byť občanmi členského štátu Medzinárodnej organizácie pre kávu a zároveň musia spĺňať ďalšie podmienky. Konkrétne podmienky pre žiadateľov o post výkonného riaditeľa pre kávu uverejnil Sekretariát na internetovej stránke ICO (http://www.ico.org/show_news.asp?id=578) dňa 24. januára 2017. V prípade záujmu je potrebné zaslať CV a motivačný list na adresu Ministerstva hospodárstva SR, Odbor zahraničnoobchodnej politiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava. Bližšie informácie radi poskytneme na tel. č. + 421 24854 1371 alebo emailovej adrese viktoria.kordikova@mhsr.sk.

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky