Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

22.03.2016 13:05

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFPMinisterstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (SO OP VaI) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI za účelom zostavenia Zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI vyhlasuje:

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

Zoznam odborných hodnotiteľov ŽoNFP je zostavovaný na účely zabezpečenia kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu ŽoNFP za účasti nezávislých expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritnej osi 1, investičnej pripority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2 OP VaI v gescii SO OP VaI.

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.03.2016

Dátum uzávierky výzvy: 07.04.2016

Kompletné znenie výzvy nájdete TU.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky