Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Vyhlásenie 3. verejnej výzvy programu INTERREG IVC už začiatkom decembra 2009

21.10.2009 13:25

Vyhlásenie 3. verejnej výzvy programu INTERREG IVC už začiatkom decembra 2009Monitorovací výbor pre program INTERREG IVC na svojom májovom zasadnutí v Prahe rozhodol, že 3. výzva bude vyhlásená začiatkom decembra 2009, pričom bude zameraná výhradne na predkladanie kapitalizačných projektov. Odsúhlasená alokovaná výška finančných prostriedkov na výzvu je naplánovaná na 15 mil. EUR, pričom pri priemernej výške rozpočtu takto koncipovaných projektov (cca 1,9 mil. EUR na projekt), sa predpokladá schválenie najviac 7 až 10 projektov pre subjekty z členských krajín programu.

 

O definitívnej podobe vyhlásenia verejnej výzvy na predkladanie projektov rozhodne 5. zasadnutie nadnárodného monitorovacieho výboru pre program INTERREG IVC, ktorý sa bude konať v dňoch 4. - 6. novembra 2009 v predsedajúcej krajine EÚ Švédsku. Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program INTERREG IVC na zasadnutí MV budú zastupovať zamestnanci MH SR.

V rámci tretej výzvy programu INTERREG IVC bude implementovaný výlučne kapitalizačný typ projektov, ktorý využíva prenos predchádzajúcich  výsledkov a vytvorených nástrojov. Kapitalizačné aktivity optimalizujú dosiahnuté výsledky v konkrétnej oblasti regionálnej rozvojovej politiky. Kapitalizačné projekty zahŕňajú rozšírené partnerstvá, ktoré spájajú značný počet regiónov so skúsenosťami na rozdielnej úrovni. Prínosom je najmä zapojenie tvorcov politík a rozhodnutí do regionálneho partnerstva, ktorí sú odhodlaní presadzovať prácu realizovanú v rámci projektov. Projekty sa zameriavajú predovšetkým na využívanie pracovných metód, ktoré vedú k tzv. mainstreamingu (napr. regionálne akčné plány, výkazy, atď.) a opatrení, ktoré prispejú k šíreniu informácií (webové stránky, publikácie).

Na základe skúseností, keď v rámci 1. výzvy na predkladanie projektov Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj uspeli a úspešne implementujú kapitalizačné projekty RAPIDE a ERIC ACTION,  z pohľadu SR, je očakávané zapojenie sa do 3. verejnej výzvy najmä z pohľadu ostatných samosprávnych krajov. Na základe pripravenosti slovenských verejných subjektov predložiť projekty, resp. spolupracovať na realizácii kapitalizačných projektov formou partnerstva, MH SR, pre čo najširšie zapojenie sa do implementácie programov Európskej teritoriálnej spolupráce pripraví seminár zameraný k vyhláseniu samotnej výzvy. 

Bližšie informácie k programu INTERREG IVC sú zverejnené na webovej stránke ministerstva: www.mhsr.sk , www.interregc.skwww.interreg4c.eu .

           

 


Zdroj: Andrej Trtala, Anna Palkovičová Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky