Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Vojtech Ferencz na zasadnutí Ministerskej rady Energetického spoločenstva

14.10.2016 14:28

Vojtech Ferencz na zasadnutí Ministerskej rady Energetického spoločenstvaŠtátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz sa 14. októbra v Sarajeve zúčastnil na zasadnutí Ministerskej rady Energetického spoločenstva (EnC). Táto medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá energetickou politikou, vznikla v roku 2005 s cieľom zabezpečiť spoločnú bezpečnosť dodávok a ďalšiu spoluprácu v oblasti energetiky a je jeden z pilierov vonkajšej dimenzie energetickej politiky EÚ.

Zmluva ustanovujúca Energetické spoločenstvo spája na jednej strane Európsku  úniu a na strane druhej zmluvné strany (ZS), ktorými sú Albánsko, Macedónsko, Kosovo, Srbsko, Čierna hora, Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Ukrajina. Na zasadnutí v Sarajeve sa jeho súčasťou stalo Gruzínsko.
SR, ako členský štát EÚ, ktorý má status účastníka v EnC, sa priebežne zapája do analyzovania reformného procesu modernizácie EnC. Pozorne sleduje vývoj v jednotlivých segmentoch energetiky, ktoré sa týkajú zmluvných strán, na relevantných inštitucionálnych stretnutiach. Záujem SR o vývoj a stav v EnC súvisí s dôležitou úlohou spoločenstva vo vonkajších energetických vzťahoch EÚ, ako aj s integráciou trhov s energiou, ďalej vo vzťahu k vývoju na Ukrajine i k nášmu predsedníctvu v Rade EÚ, ktoré si stanovilo ako jednu z priorít v oblasti rozvoja vonkajších vzťahov práve EnC. Obzvlášť citlivo vnímame pozíciu Ukrajiny, ako jednej zo zmluvných strán EnC, vzhľadom na dôležitosť stavu a rozvoja jej energetického sektora pre energetický sektor SR, najmä z pohľadu energetickej bezpečnosti.
Vojtech Ferencz v príhovore vyzdvihol úlohu Energetického spoločenstva, či už vo vytváraní stabilného regulačného a trhového prostredia v zmluvných stranách,  vytváraní integrovaného energetického trhu, ktorý umožňuje cezhraničný obchod s energiou a integráciu s trhom EÚ, a tiež v zlepšovaní bezpečnosti dodávok pre zaistenie stabilných a kontinuálnych dodávok energie. „Plná transpozícia legislatívy EÚ v zmluvných stranách Energetického spoločenstva je nevyhnutným predpokladom pre splnenie týchto cieľov, ako aj cenným príspevkom k prioritám slovenského predsedníctva,“ zdôraznil Vojtech Ferencz.  Zároveň ocenil prijatie zoznamov energetickej infraštruktúry Projektov v záujme Energetického spoločenstva (PECI) a Projektov vzájomného záujmu (PMI) ako dôležitý krok vpred v posilňovaní energetickej bezpečnosti nielen v rámci EnC, ale aj medzi  spoločenstvom a Európskou úniou.  Na zozname PMI sa nachádza aj projekt rekonštrukcie elektrizačného prepojenia medzi Ukrajinou a Slovenskom Mukačevo – Veľké Kapušany.
Odbor komunikácie MH SR

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky