Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Vláda schválila Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko

26.10.2016 16:58

Vláda schválila Koncepciu inteligentného priemyslu pre SlovenskoVláda na dnešnom rokovaní schválila Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko. Materiál vznikol ako výsledok spolupráce MH SR so zástupcami priemyslu. Cieľom je vyhodnotiť aktuálny vývoj, predstaviť princíp inteligentného priemyslu aj širokej verejnosti a odporučiť ďalší postup.

Koncepcia reaguje na štvrtú priemyselnú revolúciu, v ktorej priemyselná výroba vstupuje do prelomovej etapy, po ére pary, elektriny a počítačov prichádza obdobie digitalizácie. Nadväzuje na celosvetové trendy a technológie, ktoré vedú inteligentný priemysel s cieľom zvyšovať povedomie o mnohých výhodách, ktoré inteligentný priemysel predstavuje pre slovenský priemysel. Koncepcia tiež priznáva nedostatky Slovenska pri uplatňovaní týchto trendov ako aj definuje oblasti, kde sa dá dosiahnuť značné zlepšenie. Táto koncepcia predstavuje výzvu vykonať dôkladné analýzy potrieb Slovenska, pričom sa končí odporúčaniami v šiestich najdôležitejších oblastiach.

 

„Materiál sme pripravovali spolu s priemyselnými zväzmi, je na otvorenú diskusiu. Vyústi do akčného plánu,“ spresnil minister hospodárstva Peter Žiga.

 

Hlavnými adresátmi zmien, ktoré so sebou prináša koncept inteligentného priemyslu, sú slovenské priemyselné podniky, ktoré vďaka možnosti efektívnejšej výroby a predaja produktov zvýšia svoju konkurencieschopnosť. Zmeny predstavujú výhody aj pre malé a stredné podniky, predovšetkým dodávateľov zariadení, technológií a služieb, vďaka prepojenej priemyselnej výrobe.

 

„Slovensko je priemyselná krajina, 25% HDP tvoria priemyselné podniky. Vývoj je na trhu je dynamický a rýchly, v žiadnom prípade nechceme, aby nášmu priemyslu ušiel vlak. Máme tu varovný príklad zo sveta v značke Nokia. Podcenila technologický vývoj, a keď prišli na trh smartfóny, nebola pripravená. Apple a Samsung ju predbehli, hoci pred rokmi Nokia bola na trhu mobilných telefónov dominantnou značkou,"  skonštatoval šéf rezortu hospodárstva.

Predpoklady rozvoja inteligentného priemyslu v SR sú definovanie prioritných oblastí, určenie finančných zdrojov, podpora oblastí, ktoré vytvárajú moderné technológie v sektoroch s relevantnou existenciou výrobných firiem alebo priemyselného výskumu a vývoja s pôvodom na Slovensku, podpora inovácií v priemysle formou zavádzania inovačných systémov do každodenného fungovania výrobných podnikov a prepájania teoretických poznatkov nadobudnutých v rámci prvotriedneho výskumu do priemyselnej praxe.

TASR, OK MH SR

 

 

 


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky