Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

V Srbsku o podpore slovenských podnikateľských záujmov

15.12.2015 09:18

V Srbsku o podpore slovenských podnikateľských záujmovV dňoch 10. – 11. decembra sa v Belehrade konalo 7. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou. Predsedom slovenskej časti komisie bol podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny a predsedníčkou srbskej časti podpredsedníčka vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Michajlović. Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert.

Zmiešaná komisia má svojou činnosťou podporovať realizáciu konkrétnych spoločných projektov najmä v oblasti energetiky (projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti), rekonštrukcie a výstavby železničnej infraštruktúry, vrátane možností prefinancovania týchto projektov, životného prostredia, ICT sektora, ale aj potenciálnu účasť slovenských subjektov na privatizácii vybraných srbských podnikov.

Počas zasadnutia komisie rokovali podpredseda vlády SR Ľubomír Vážny a Miroslav Obert s podpredsedníčkou vlády a ministerkou stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou Mihajlović a s ministrom hospodárstva Srbskej republiky Źeljkom Sertičom o podpore a realizácii slovenských investičných záujmov v Srbsku, s dôrazom na energetické projekty v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov a projekty železničnej infraštruktúry, ako aj o možnostiach účasti slovenských subjektov na privatizácii vybraných podnikov v Srbsku.

Participácia slovenských firiem na realizácii energetických projektov v Srbsku, spolupráca pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie, ako aj aktuálne energetické otázky, vrátane nadnárodných projektov v oblasti plynárenstva (projekt Eastring, Nord Stream 2) boli predmetom rokovania štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Miroslava Oberta s námestníčkou ministra baníctva a energetiky Mirjanou Filipović.

Súčasťou zasadnutia komisie bolo aj Slovensko-srbské podnikateľské biznis fórum, ktoré na slovenskej strane zorganizovalo MH SR a SARIO a na srbskej strane Srbská obchodná a priemyselná komora.

Účasť 26 slovenských firiem na podnikateľskom fóre potvrdila, že ich prioritou nie je iba klasická obchodná výmena tovarov a služieb, ale seriózny záujem o vyššie formy hospodárskej spolupráce so srbskými partnermi, čomu zodpovedalo aj odvetvové zameranie podujatia.

Slovenské spoločnosti sa môžu pochváliť niekoľkými úspešne zrealizovanými investičnými projektmi v Srbsku najmä v oblasti energetiky, energetickej infraštruktúry, využívania obnoviteľných zdrojov energie, železničných koľajových vozidiel.

V srbskej energetike sa v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov presadili najmä spoločnosti Prima Energy, Enesco, Credo Invest, Green Energy, Biopel, v rámci privatizácie výroby železničných vozidiel spoločnosti ŽOS Trnava a Tatravagónka Poprad, v oblasti cestovného ruchu najväčšia slovenská investícia aquapark v Báčskom Petrovci spoločnosti Aquatherm. Najnovším úspešne ukončeným projektom je dodanie a implementácia informačného systému na podporu predaja elektrickej energie od slovenskej spoločnosti IPESOFT. Rozpracovaných a v stave rokovaní je niekoľko desiatok ďalších investičných projektov najmä v oblasti energetiky – výstavba bioplynových staníc, malých vodných elektrární, kombinovanej výroby tepla a elektriny, ale aj v oblasti železničnej infraštruktúry a životného prostredia. Desiatky ďalších projektov v oblasti výstavby bioplynových staníc, malých vodných elektrární, kombinovanej výroby tepla a elektriny, ale aj v oblasti železničnej infraštruktúry a životného prostredia sú rozpracované.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky