Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

V kežmarskom okrese vzniknú desiatky nových pracovných miest

11.02.2016 09:02

V kežmarskom okrese vzniknú desiatky nových pracovných miestV rámci výjazdového rokovania vlády v Kežmarku navštívil štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec dve miestne firmy, ktoré vytvorili nové pracovné miesta. Spoločnosť TAMI, výrobca a dodávateľ mlieka a mliečnych produktov pre všetky väčšie aj menšie obchodné reťazce na Slovensku, otvorila novú časť svojej prevádzky a od MH SR nežiadala žiaden investičný stimul.

Problémom je však kvalitná a kvalifikovaná pracovná sila, nakoľko o tento študijný odbor nie je medzi absolventami stredných škôl záujem.
"Som rád, že v okrese s treťou najvyššou nezamestnanosťou sú aj firmy s dlhoročnou tradíciou a odbytom na trhu. Duálne vzdelávanie vytvára podmienky na produkovanie novej kvalifikovanej sily, avšak záujem musí vychádzať z prostredia študentov," konštatoval Rastislav Chovanec.
Spoločnosť DELTRIAN, ktorú ďalej navštívil, vyrába vzduchové filtre pre automobilový priemysel, farmapriemysel i domácnosti. Firma sa špecializuje na výrobu filtrov a vývoj nových riešení pre filtráciu a je súčasťou skupiny Deltrian International. Nová investícia vytvorila priestor pre vznik 50 nových pracovných miest a tento rok spoločnosť očakáva ďalší nárast. Firma tiež investovala do výskumu; pôvodnú plánovanú investíciu 4.2 mil. € už prekročili a v súčasnosti je výška preinvestovaných peňazí na úrovni 5 mil. €. Na realizáciu investičného zámeru ziadala spoločnosť investičnú pomoc podľa zákona o investičnej pomoci v celkovej maximálnej nominálnej výške 1 250 000 Eur vo forme: dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 300 000 Eur, úľavy na dani z príjmov v maximálnej nominálnej výške 700 000 Eur a príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 250 000 Eur. Všetky podmienky na splnenie poskytnutia investičnej pomoci firma splnila už k 31.12.2015.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky