Textová verzia
Streda 28. jún 2017

SÚŤAŽ: Aká je budúcnosť sveta očami detí?

05.10.2015 14:20

SÚŤAŽ: Aká je budúcnosť sveta očami detí?Netradičný pohľad na inovácie, podpora detskej kreativity a nápady, ktoré raz môžu zmeniť svet. To všetko chce v súčasnej generácii miléniových detí podporiť súťaž detských kresieb s názvom BUDÚCNOSŤ SVETA. Vyhlásila ju Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR, pre základné školy na mesiac október.

Súťaž detských kresieb je rozdelená do dvoch kategórií, pre 1.-4. a 5.-9. ročník. Prihlášky budú zasielať školy, ktoré zabezpečia prvý výber piatich kresieb v každej kategórii.

Všetky kresby budú priebežne zverejňované na webovej stránke www.buducnostsveta.sk, kde je k dispozícii prihlasovací formulár, štatút a propozície súťaže. Členmi výberovej komisie budú nielen odborníci z oblasti kultúry a výtvarného umenia, ale aj priemyslu. Diela budú hodnotené na základe nápadu a originality. „Aj týmto spôsobom chceme už u detí, ktoré sú našou budúcnosťou, podporiť záujem o technologický rozvoj a inovatívne myslenie,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

Oceňované budú individuálne kresby žiakov. „Súťažiaci môžu získať sady maliarskych, či kresliacich potrieb a hodnotné tablety. V rámci súťaže bude vylosovaná aj jedna škola, ktorá získa osobitnú cenu,“ uviedol Miroslav Balog, riaditeľ Sekcie inovácií a člen hodnotiacej komisie.

Dnešné deti používajú technológie s takou samozrejmosťou a tak jednoducho, že organizátori očakávajú prekvapivé riešenia a netradičné vizuálne spracovanie. „Všetci veľkí vedci a vynálezcovia boli deťmi. Talent je v každom z dieťati. Inovácie posúvajú našu spoločnosť ďalej a preto podporujeme tvorivosť detí,“ hovorí posolstvo súťaže. Kresbou si deti usporadúvajú poznatky o svete a svojom mieste v ňom. Preto sa odborníci nazdávajú, že kresliť je pre dieťa rovnako nevyhnutné, ako sa rozprávať.


Zdroj: SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky