Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na rokovaní CESEC o plynárenských prepojeniach

12.09.2016 16:14

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na rokovaní CESEC o plynárenských prepojeniachZa účasti podpredsedu EK p. Maroša Šefčoviča, komisára pre energetiku Miguela Ariasa Caňeteho, delegácií z Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Grécka, Maďarska, Talianska, Rumunska, Slovinska a Slovenska bolo 8. a 9. septembra v Budapešti tretie rokovanie skupiny na vysokej úrovni CESEC. Krajiny Energetického spoločenstva zastupovali Ukrajina, Moldavsko a Srbsko. Našu delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz.

Skupina CESEC  - Central and South-Eastern European Gas Connectivity (plynárenské prepojenia v oblasti strednej a juhovýchodnej Európy) bola založená s cieľom urýchliť prepojenie trhov zúčastnených krajín a diverzifikáciu dodávok plynu. Na rokovaní účastníci zhodnotili doterajšie výsledky plnenia Memoranda o porozumení a zaoberali sa aj možnosťou rozšíriť aktuálny záber fóra o nové oblasti, ktorými sú elektroenergetika a oblasť energetickej efektívnosti. Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz okrem iného povedal, že Slovensko víta iniciatívu Európskej komisie, ktorej cieľom je zlepšenie úrovne bezpečnosti dodávok v krajinách regiónu CESEC v čo najkratšom možnom čase. „Memorandum o porozumení a príslušný Akčný plán považujeme za vhodný nástroj na dosiahnutie týchto cieľov. Vítame iniciatívy a kroky zahrnuté do Akčného plánu 2.0, ktoré sú zamerané na zlepšenie obchodného prostredia a posilnenia konkurencie a na identifikáciu negatívnych aspektov taríf vytvorením príslušných pracovných skupín pod vedením DG ENER, ktoré zahŕňajú príslušných stakeholderov,“ dodal.
Na záver rokovania účastníci schválili nový Akčný plán, ktorý nadväzuje na predchádzajúci dokument a zahŕňa aj výsledky analýz, ktoré sa v súvislosti s problematikou urobili.
Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky