Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na Ekonomickom fóre v Krynici

08.09.2016 12:26

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na Ekonomickom fóre v Krynici Štátny tajomník Vojtech Ferencz sa v stredu 7. septembra zúčastnil na 26. ročníku Ekonomického fóra v poľskej Krynici. Na panelovej diskusii v rámci energetickej sekcie krajiny Vyšehradskej skupiny prezentovali pozície k príprave nového návrhu dizajnu trhu s elektrinou v rámci agendy EÚ.

Všetky krajiny sa zhodli na potrebe detailnej analýzy dosahov nových opatrení na jednotlivých účastníkov trhu. Vyzdvihli tiež mimoriadny význam zachovania bezpečných dodávok elektriny. V tejto súvislosti štátny tajomník Ferencz z pozície Slovenska ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ zdôraznil potrebu pripravenosti sietí na integráciu obnoviteľných zdrojov energie nákladovo efektívnym spôsobom, bez deformácií trhu.
Počas pracovného obeda ministri krajín V4 diskutovali o problematike bezpečnosti dodávok plynu. Zamerali sa najmä na aspekty solidarity, regionálnej spolupráce, diverzifikácie zdrojov  a transparentnosti medzivládnych dohôd. V tejto súvislosti štátny tajomník Vojtech Ferencz poukázal na potrebu dobudovať kľúčové komponenty Severojužného koridoru,  obzvlášť slovensko-poľského prepojenia, a na nevyhnutnosť akcelerovať prípravy podkladov pre financovanie zo zdrojov EÚ. Účastníkov rokovania pozval na nadchádzajúce Európske jadrové fórum ENEF, ktoré bude 3.-4. októbra  v Bratislave.
 
OK MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky