Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Štátny tajomník Chovanec na konferencii SOPK

29.01.2016 12:19

Štátny tajomník Chovanec na konferencii SOPKV Bratislave 28. 1. 2016 usporiadali 19. ročník ekonomickej konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky, na ktorej SOPK predstavila makroekonomickú prognózu na rok 2016 a výsledky ekonomického prieskumu medzi členskými firmami. Na konferencii vystúpil aj štátny tajomník Rastislav Chovanec.

Na úvod vyzdvihol výsledok, ktorý Slovensko dosiahlo v prieskume Svetovej banky Doing Business, ako aj nadpriemerný hospodársky rast Slovenska v porovnaní s ostatnými členmi EÚ.

Ďalej sa venoval aktuálnym trendom v slovenskom hospodárstve: „Pre Slovensko je veľmi pozitívne, že automobilový priemysel na Slovensku reaguje na nové trendy, či už v oblasti digitalizácie alebo automatizácie, aj v súvislosti s novým konceptom Industry 4.0, ktorý chce Slovensko aktívne podporovať,“ povedal Chovanec. Otvoril tiež otázku rozvoja centier podnikových služieb, ktoré predstavujú mladý dynamický sektor ekonomiky. Ďalšou prioritnou oblasťou sú tzv. hladové doliny – okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 160% slovenského priemeru. Aktuálnou témou sú aj inovácie. V tejto súvislosti Rastislav Chovanec vyzdvihol, že nejde len o často spomínané start-upy, pretože každý podnik, ktorý si chce udržať svoju konkurenčnú výhodu, musí neustále aktívne inovovať.

V rámci témy podpory podnikania predstavil pripravovaný Zákon o malom a strednom podnikaní, ktorý bude prvým uceleným dokumentom týkajúcim sa konkrétnej podpory týchto subjektov. V rámci uľahčenia komunikácie s orgánmi verejnej správy a prístupu k informáciám vyzdvihol štátny tajomník spustenie webovej stránky www.podporapodnikania.org, na ktorej podnikatelia nájdu databázu nástrojov všetkých verejných inštitúcií na podporu podnikania. Jedným z nich je vytvorenie Národných podnikateľských centier (NPC) v krajských mestách, v ktorých budú sústredené kontaktné osoby na najdôležitejšie orgány verejnej správy. K zlepšovaniu podnikateľského prostredia prispieva aj schválenie Jednotnej metodiky pri posudzovaní zákonov a nelegislatívnych aktov. Podľa novej schémy musí každý materiál s vplyvom na rozpočet alebo podnikateľské prostredie prejsť verejnými konzultáciami s podnikateľmi, ktorí budú mať možnosť vyjadriť sa k možným dopadom a navrhovať pozmeňovacie opatrenia.

Čo sa týka pripravovaných nástrojov v gescii MH SR, zdôraznil štátny tajomník podporu firmám prostredníctvom colných suspenzií, čo im ušetrí až 10 miliónov EUR ročne, pripravovaný zákon o alternatívnom riešení sporov medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi a nové programy z Európskych štrukturálnych investičných fondov. Na záver poukázal na zámer MH SR venovať sa zlepšovaniu podnikateľského prostredia v rámci Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, kde medzi priority patrí energetika, koncept Smart Industry a znižovanie administratívnej záťaže.


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky