Textová verzia
Štvrtok 25. máj 2017

Štát vyhral ďalšie tri spory v kauze Transpetrol

18.01.2013 10:29

Štát vyhral ďalšie tri spory v kauze TranspetrolTrend rozhodovania slovenských súdov potvrdzuje, že firmy a osoby združené okolo Ignáca Iľčišina nemajú akcionárskej práva voči spoločnosti TRANSPETROL, a.s. Po rozhodnutí Krajského súdu v Košiciach (18.12.2012), ktoré právoplatne potvrdilo, že Ignác Ilčišin nemohol byť zvolený za predsedu predstavenstva TRANSPETROL, a.s., včera prijal Okresný súd Bratislava II tri rozhodnutia v neprospech Ignáca Ilčišina a jeho spoločností.

Okresný súd Bratislava II všetky žaloby zamietol, primárne z dôvodu, že ich podali osoby, ktoré nemajú akcionárske práva voči spoločnosti TRANSPETROL, a.s.. Ilčišinove spoločnosti a americká spoločnosť CAPPA FUND III tvrdiaca, že nadobudla akcie Transpetrolu od Ilčišinovcov, sa domáhali vyslovenia neplatnosti viacerých uznesení valných zhromaždení TRANSPETROL, a.s. prijatých v roku 2009.

Rozsudky Okresného súdu Bratislava II považujem za ďalší dôležitý úspech v tejto viac ako desať rokov trvajúcej kauze“ povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a dodal, že „aj keď sa žalujúce strany môžu ešte odvolať, tieto rozhodnutia jednoznačne poukazujú na to, že žiadna zo spoločností a fyzických osôb, ktoré tvrdia, že sa v roku 1998 na základe exekúcie akcií Transpetrolu stali akcionármi tejto spoločnosti, akcionárske práva nikdy nemohla nadobudnúť.“

Štát doteraz vyhral 18 súdnych sporov v tejto kauze. KS v Košiciach už 28.5.2010 (2Cb 1272/2002) potvrdil neplatnosť exekučného prevodu časti akcií Transpetrolu. NS SR tento rozsudok potvrdil ako konečný 28.4.2011. Rovnako NS SR 30.6.2011 potvrdil ako konečné uznesenie NS SR (5M Obdo 1/2011) zrušujúce poverenie zvolať VZ Transpetrolu vydané I.Ilčišinovi. OS BA II 10.5.2012 (23Cb 130/2009) rozhodol, čo potvrdil aj KS BA, že zhromaždenie vo Vinnom jazere nebolo VZ Transpetrolu. KS Košice 18.12.2012 (4Cob 91/2011) rozhodol, a tým definitívne potvrdil rozsudok OS Michalovce (22Cb 101/2009), že I.Ilčišin nie je predseda predstavenstva Transpetrolu.


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky