Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Smart energy bude jednou z priorít predsedníctva SR v EÚ

01.02.2016 09:39

Smart energy bude jednou z priorít predsedníctva SR v EÚV Bratislave sa 29. januára 2016 konal okrúhly stôl na tému Smart Energy, ktorý otvoril minister hospodárstva Vazil Hudák a s úvodným príhovorom vystúpil aj eurokomisár Maroš Šefčovič.
Smart energy je jednou z čiastkových tém v rámci vznikajúceho konceptu Smart Industry, ku ktorému MH SR zriadilo platformu, zloženú tak zo zástupcov súkromného ako aj akademického a VaV sektora.

Úlohou platformy je bližšie definovanie vízie a strategického zamerania Smart Energy vrátane navrhnutia spôsobov financovania a analýzy prostredia. Výstupy platformy budú priebežne prezentované a konzultované na podujatiach slovenského, ale aj európskeho významu, akým je napríklad pripravovaná konferencia k SET Plánu. Počas okrúhleho stola je prezentovaná aj idea Smart Energy v slovenských podmienkach.

"Chceme, aby sa táto záležitosť potenciálne stala jednou z priorít pre slovenské predsedníctvo v rámci EÚ, v druhej polovici tohto roka. Sme v podstate na začiatku cesty. Smart energy je nová téma nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu. Ide nám o naštartovanie platformy pre Smart energy. Chceme, aby sa postupne začal vytvárať systém vzťahov, spolupráce, jednak vo výskume, ale aj v prepojení na kľúčových hráčov rámci ekonomiky," poznamenal minister Vazil Hudák.

Podpora inovácií a transformácie slovenskej ekonomiky je jednou z priorít MH SR, ale aj vlády SR. "Pracujeme na Stratégii Priemysel 4.0 (Smart Industry), ktorá má zadefinovať, ako by slovenský priemysel mal do budúcnosti vstrebať nové inovatívne prvky, akými sú prepojenia cez nové technológie: internet, robotizácia, digitalizácia, teda cez všetky technológie vytvárajúce inovatívne podhubie pre priemysel," ozrejmil.

Smart energy je podsegmentom v rámci toho, ako na Slovensku budovať priemysel do budúcnosti. "To v podstate znamená nachádzať spôsoby, ako využívať v oblasti energetiky nové prístupy, od dodávateľov energií, cez jej distribútorov, až po jej spotrebiteľov tak, aby sa nachádzali spôsoby, jednak pre jej ušetrenie a pre zníženie jej ceny pre koncových spotrebiteľov," dodal.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky