Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Slovensko-poľské ekonomické fórum

28.02.2013 13:59

Slovensko-poľské ekonomické fórumMinister hospodárstva SR sa dnes zúčastnil na Slovensko-poľskom ekonomickom fóre, ktoré v bratislavskom hoteli Radisson Blue Carlton zorganizovala Poľská agentúra pre rozvoj a podporu podnikania. Témou stretnutia bolo podnikateľské prostredie v oboch krajinách a vzájomná spolupráca v rámci V4.

Európska komisia ale aj domáce finančné inštitúcie predpovedajú Slovensku v tomto roku jeden z najvyšších ekonomických rastov v celej EÚ. Predpokladaný rast HDP pod úrovňou 2 % však nepostačuje na to, aby generoval nové pracovné miesta a vytváral predpoklady rýchleho rastu. „Preto budúcnosť ďalšieho rozvoja nášho hospodárstva bude spojená predovšetkým s rozvojom nových progresívnych technológií, sofistikovanou výrobou a ďalším prílevom investícii. Chceme pokračovať v zlepšovaní mechanizmu stimulov pre investorov s dôrazom na projekty prinášajúce výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, avšak pri zohľadnení ekonomických možností krajiny a s dôrazom na tvorbu kvalifikovaných pracovných miest”, povedal minister T. Malatinský.

Štatistické údaje vo vývoji obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Poľskom zaznamenávajú v ostatných rokoch svoje maximálne hodnoty (vzájomná obchodná výmena v roku 2012 podľa predbežných výsledkov prekročí 7 mld. € čo predstavuje cca 6% podielu na našom zahraničnom obchode). „Poľsko sa tak v posledných rokoch zaradilo medzi päť najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska. Významne miesto má spolupráca v oblasti energetiky. Slovenský rezort hospodárstva úzko spolupracuje s krajinami Vyšehradskej skupiny pri rozvíjaní konceptu severo-južného plynárenského prepojenia a rokovaniach o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru“, dodal šéf slovenského rezortu hospodárstva. T. Malatinský. Zároveň pripomenul, že slovenské a poľské ministerstvá hospodárstva už v októbri minulého roku vo Varšave podpísali tzv. Intenčný list, v ktorom sa ubezpečili o vzájomnej politickej podpore projektu slovensko-poľského plynárenského prepojenia. Spoločne postupujú pri hľadaní prípadných východísk pre zriadenie spoločného regionálneho trhu s plynom ako aj pri spolupráci v jadrovej energetike.

Kľúčovým prvkom dialógu medzi Poľskom a Slovenskom je aj integrácia obnoviteľných zdrojov energie a zachovanie bezpečnosti prenosových sústav. Analýza tokov prenosových sústav nášho regiónu totiž ukazuje, že obchodne objemy výmeny elektriny na niektorých cezhraničných profiloch výrazne prevyšujú skutočné tranzitované toky elektriny. „To spôsobuje podstatné zníženie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosových sústav a zvyšuje ekonomické náklady prevádzkovateľov prenosových sústav. Preto chceme na pôde Stredoeurópskeho fóra pre elektroenergetiku (CEEE fóra) v blízkej budúcnosti pripraviť akčný plán, ktorý by mal identifikovať konkrétne opatrenia na riešenie tejto otázky“, doplnil T. Malatinský. Na záver minister načrtol oblasti možnej vzájomnej spolupráce ako vodné hospodárstvo, čistenie odpadových vôd, automobilov a ich komponentov, infraštruktúry a cestného inžinierstva, energetických celkov, strojárenskej výroby, tovarov sklárskeho priemyslu, chemických výrobkov, pneumatík, oceľových rúr, textilných strojov či monitorovacích zariadení letísk. Perspektívnymi položkami môžu byť aj telekomunikačné zariadenia a prístroje, obrábacie stroje, špeciálne chemikálie a liečivá, potravinárske výrobky, stavebná technika alebo vzduchotechnika.


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky