Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Slovensko a India hľadajú nové možnosti hospodárskej spolupráce

10.03.2015 12:34

Slovensko a India hľadajú nové možnosti hospodárskej spolupráce25. februára 2015 sa v hlavnom meste Indickej republiky Dillí konalo 8. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstvom obchodu a priemyslu Indickej republiky (MOP IR).

Slovenskú časť delegácie na tomto zasadnutí viedol generálny riaditeľ sekcie priemyslu a obchodu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Peter Osvald. Na čele indickej delegácie bol generálny riaditeľ sekcie obchodu Ministerstvo obchodu a priemyslu IR Dammu Ravi.

Slovenská a indická strana počas rokovaní vyzdvihli obojstrannú snahu rozvíjať a posilňovať bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy s akcentom na záujmy oboch krajín. Obe strany počas rokovania Zmiešanej komisie hľadali možnosti ďalšieho rozvoja ekonomickej a obchodnej spolupráce. Ako bolo obojstranne konštatované, potenciál pre ďalší rozvoj tejto spolupráce existuje a zďaleka nebol využitý.

Ekonomické rokovania s indickými partnermi boli venované širokému spektru vzájomných hospodárskych vzťahov s dôrazom na problematiku vzájomného obchodu, zahraničných investícií, ako aj možnosti spolupráce v oblasti priemyslu, (vrátane obranného priemyslu), energetiky, dopravy, cestovného ruchu, poľnohospodárstva, životného prostredia, zdravotníctva, vedy výskum a vývoja, ako aj ďalších oblastí hospodárskeho života.

Na záver rokovania bol podpísaný Protokol z 8. zasadnutia Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou, ktorý sa sústreďuje na identifikáciu možností ďalšieho rozširovania spolupráce v najbližšom období.

Sprievodnou časťou zasadnutia bolo „Podnikateľské fórum“ a B2B rokovania slovenských a indických podnikateľov. Podujatie zorganizovala Konfederácia indické priemyslu v spolupráci so SARIO a ZÚ SR v Dillí.

Rokovania Zmiešanej komisie sa zúčastnila aj podnikateľská časť slovenskej delegácie, ktorú tvorili zástupcovia nasledovných spoločností Kerametal, a. s. Bratislava, RK SOPK Bratislava, Kinex Bearings, a. s. Bytča, SBA Bratislava, E – GROUP, a. s. (Energy) Bratislava, Slovenské biologické služby, a. s. (Slovak Simmental Breeders Association), Lužianky - Nitra, Mesnac European Research and Technical Centre, s.r.o (Automotive), Partizánske a EuroPetro Group, s.r.o. (Energy), Láb. Zástupcovia uvedených spoločností sa následne zúčastnili B2B rokovaní s indickými partnermi.

Podnikatelia mali možnosť na prezentovať námety na spoluprácu s indickými partnermi s akcentom na zdynamizovanie obchodnej výmeny a poukázať na problémy, s ktorými sa na indickom trhu stretávajú.

Priamym zapojením podnikateľov do rokovaní zmiešaných komisií pre hospodársku a obchodnú spoluprácu Ministerstvo hospodárstva SR sa vytvára priestor na lepšiu interakciu štátnej a podnikateľskej sféry pri riešení ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce v konkrétnom teritóriu. Tento postup MH SR sa stretol s pozitívnou odozvou zúčastnených podnikateľov. Kladne hodnotili priebeh a výsledky rokovania Zmiešanej komisie.


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky