Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Slovenské predsedníctvo posunulo EÚ bližšie k vytvoreniu funkčnej energetickej únie

19.12.2016 13:42

Slovenské predsedníctvo posunulo EÚ bližšie k vytvoreniu funkčnej energetickej únieV piatok 16. decembra bola formálne potvrdená dohoda medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom o návrhu rozhodnutia o ustanovení mechanizmu výmeny informácií medzi členskými štátmi a tretími krajinami pri medzivládnych dohodách v oblasti energetiky.

Revíziu rozhodnutia o medzivládnych dohodách v energetike predložila Európska komisia 16. februára 2016 ako súčasť legislatívneho balíka zameraného na energetickú bezpečnosť. Po prijatí pozície Európskeho parlamentu 13. októbra sa tak podarilo slovenskému predsedníctvu ukončiť legislatívny proces rokovaní medzi tromi inštitúciami v rekordnom čase.
Medzi hlavné dôvody revízie rozhodnutia patrilo poučenie zo situácie po zrušení plynovodného projektu Južný prúd (South Stream). Ústredný bod revízie rozhodnutia je kontrola medzivládnych dohôd o dodávkach plynu a ropy Európskou komisiou. Členské štáty tak nebudú môcť podpísať takéto dohody skôr, než získajú od Komisie potrebné stanovisko. Zabezpečí sa tým zvýšenie transparentnosti týchto zmlúv, ich súlad s právom EÚ, čo bude mať napokon priaznivý vplyv na bezpečnosť dodávok energie a fungovanie vnútorného trhu Európskej únie.
Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky