Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Slovenské predsedníctvo dosiahlo dôležitý úspech v boji proti dumpingovým cenám zo zahraničia

13.12.2016 13:36

Slovenské predsedníctvo dosiahlo dôležitý úspech v boji proti dumpingovým cenám zo zahraničiaSlovenské predsedníctvo dosiahlo dôležitý prielom v otázke modernizácie nástrojov na ochranu obchodu pred nekalými praktikami. Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) odsúhlasil spoločnú rokovaciu pozíciu členských štátov k tomuto návrhu, ktorý stagnoval v Rade približne dva roky.

Ide o dôležitý úspech nielen v rámci priorít slovenského predsedníctva v oblasti obchodu, ale aj v rámci priorít Európskej rady. Tá politicky vyzvala na dohodu do konca tohto roka.
„Je to významný prielom,“  povedal minister hospodárstva a predseda Rady Peter Žiga. „Naše nástroje na ochranu obchodu sa za viac než 15 rokov zásadne nezmenili, zatiaľ čo situácia na svetových trhoch sa zmenila dramaticky. Európa nemôže byť naivná a musí chrániť svoje záujmy, osobitne pokiaľ ide o dumping. Toto je zásadný krok k náležitému riešeniu, ktoré by pomohlo výrobcom v EÚ čeliť nekalej súťaži a praktikám,“ konštatoval.
 
S cieľom lepšie reagovať na nekalé obchodné praktiky navrhované nariadenie mení súčasné nariadenia o antidumpingových a antisubvenčných opatreniach. Účel týchto opatrení je chrániť výrobcov v EÚ pred ujmou spôsobenou nekalou súťažou a zabezpečiť tak voľný a spravodlivý obchod.
Navrhované nariadenie má cieľ predovšetkým zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť, ak ide o prijímanie dočasných antidumpingových a antisubvenčných opatrení (to zahŕňa obdobie štyroch týždňov po zverejnení informácií, počas ktorého sa dočasné clá ešte nebudú uplatňovať), umožniť začatie prešetrovaní bez oficiálnej žiadosti priemyslu v prípade hrozby odvetných opatrení zo strany tretích krajín, skrátiť obdobie prešetrovania, umožniť uloženie vyšších ciel v prípade narušení v súvislosti so surovinami a ak tieto suroviny vrátane energií predstavujú spolu viac ako 27 % výrobných nákladov alebo jednotlivo viac ako 7 %. Tým by sa umožnili obmedzené odchýlky od „pravidla nižšieho cla“ v EÚ, podľa ktorého clá nesmú byť vyššie, ako je nevyhnutné na zabránenie ujme pre odvetvie EÚ. Uloženie vyšších ciel bude vychádzať z cieľového zisku a bude podliehať aj skúške z hľadiska záujmov Únie. Nariadenie má tiež umožniť dovozcom, aby im boli vrátené clá vybrané počas preskúmania pri uplynutí platnosti v prípade, že opatrenia na ochranu obchodu sa nezachovávajú. 
 
Ide o prvé zásadné preskúmanie nástrojov EÚ na ochranu obchodu od roku 1995. Komisia predložila v apríli 2013 návrh, ktorým sa existujúce nástroje modernizujú a zlepšuje sa ich fungovanie v prospech výrobcov, dovozcov a používateľov v EÚ. Európska rada vyzvala na svojom zasadnutí 20. a 21. októbra 2016 na dosiahnutie vyváženej dohody – mandátu – na pozícii Rady do konca roka 2016.
Na základe dohodnutého mandátu budú nasledovať rokovania s Európskym parlamentom.  
 
MZV, Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky