Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Slovenské firmy vystavujú v Belehrade

13.05.2015 16:31

Slovenské firmy vystavujú v BelehradeV dňoch 11. -15. 5. 2015 sa koná v hlavnom meste Srbskej republiky Belehrade 59. ročník medzinárodnej strojárskej výstavy Sajam Tehnike. Zúčastňuje sa ho viac ako 500 podnikateľských subjektov z 25 krajín vrátane troch slovenských firiem vystavujúcich v spoločnom národnom stánku SR.Ako zdôraznili vo svojich otváracích príhovoroch minister školstva, vedy a technického rozvoja Srbskej republiky Srčan Verbič a minister hospodárstva Srbskej republiky Željko Serič hlavné zameranie výstavy v duchu motta výstavy KORAK U BUDUCNOST (krok do budúcnosti) je predstavenie najnovších technológií v metalurgii a inovačných produktov a projektov v procesoch automatizácie, robotiky, meracieho vybavenia, priemyselného softvéru, IKT technológií, energetiky, rekonštrukcií dopravnej infraštruktúry a modernizácií s úzkym prepojením na inštitucionálnu a profesionálnu podporu vládnych inštitúcií, vysokého školstva, výskumných ustanovizní a centier a v neposlednom rade priemyselných komôr a podnikateľských asociácií.

Národný stánok Slovenskej republiky pod garanciu MH SR je od otvorenia navštevovaný s veľkým záujmom. Prezentujú sa v ňom firmy Adrian Group, spol. s.r.o., Banská Bystrica, so svojimi energetickými systémami vykurovania priemyselných priestorov, Emsyst, spol. s.r.o., Trenčín, s produkciou silových senzorov pre rôzne spôsoby priemyselného využitia a Full Eko, spol. s.r.o., Prešov, s karbónovými fóliami určenými na znižovanie energetickej spotreby. Účasť slovenských firiem na tomto podujatí je súčasťou národného projektu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zameraného na podporu účasti MSP na výstavách a veľtrhoch v zahraničí.


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky