Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou

17.03.2017 11:52

Seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechouAktuálne možnosti získania podpory pri energetických opatreniach budú jednou z tém seminára Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutoční počas veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA vo štvrtok 23. marca 2017 v Bratislave.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Prvé prednášky budú venované pripravovaným zmenám európskych smerníc v oblasti energetiky a akčnému plánu energetickej efektívnosti, vrátane nastavenia cieľov do roku 2020. Na podujatí odznejú aj informácie o vyhodnotení plnenia cieľov akčného plánu pre obnoviteľnú energiu. Spomenuté budú aj rôzne možnosti podpory v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Samostatné prezentácie budú venované aj aktuálnej druhej výzve zameranej na obnovu verejných budov a národnému projektu Zelená domácnostiam. Na záver podujatia predstavia výsledky a perspektívy monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA.
Vstup na seminár je voľný. Podujatie sa uskutoční od 10.00 h do 13.00 h v Salóne architektov v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Prezentácie zo seminára zverejnení SIEA na stránke www.zitenergiou.sk.
Počas veľtrhu bude k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Špecialisti SIEA budú rady a odporúčania poskytovať v stánku č. 340 v hale D.
Všeobecné informácie k možnostiam finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu návštevníci veľtrhu získať aj v stánku Ministerstva životného prostredia SR č. 705, ktorý je umiestnený v hale B1.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13377/pozvanka-na-seminar-obnovitelne-zdroje-a-uspory-energie-pod-jednou-strechou/

 


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky