Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Rozvoj spolupráce s Maďarskom

18.08.2015 15:45

Rozvoj spolupráce s MaďarskomMinister hospodárstva Vazil Hudák prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska v SR, pani Czimbalmosné Molnár Éva. Za prioritu vo vzájomných vzťahoch vidí slovenská strana riešenie ekonomických problémov a nezamestnanosti na juhu Slovenska. Obe strany by mali hľadať spoločné kroky a riešenia, ktoré by ekonomicky pozdvihli tento región a znížili vysokú nezamestnanosť. Hľadanie spoločných slovensko-maďarských projektov, zlepšenie infraštruktúry vytváraním nových hraničných prechodov sú predpokladom k zintenzívneniu hospodárskej spolupráce.

Minister podčiarkol význam a dôležitosť energetickej spolupráce s Maďarskom, ktorú považuje za prirodzenú súčasť našich zahraničných priorít. V oblasti hospodárskych a obchodných vzťahov sa za kľúčovú považuje spolupráca malých a stredných podnikov ktorá môže prispieť k rastu konkurencieschopnosti slovenskej a maďarskej ekonomiky a k zvyšovaniu zamestnanosti oboch krajín. Významné možnosti spolupráce sú najmä v rámci subdodávateľských vzťahov v automobilovom priemysle, ktorý zohráva významnú úlohu v národnom hospodárstve oboch krajín.

Na záver stretnutia sa minister a veľvyslankyňa zhodli v názore, že obe strany budú prioritne hľadať a konkretizovať spoločné hospodárske projekty, ktorých úlohou je prinášať prácu na oboch stranách Dunaja. S týmto cieľom budú úzko spolupracovať agentúry SARIO a HIPA (maďarská investičná agentúra), ktoré podpísali memorandum o spolupráci v decembri 2014.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky