Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Rozvoj spolupráce s Bieloruskom

05.10.2015 10:06

Rozvoj spolupráce s BieloruskomŠtátny tajomník Rastislav Chovanec viedol slovenskú delegáciu na 12. zasadnutí Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou, ktoré bolo v dňoch 1. – 2. októbra 2015 v Minsku. Na bilaterálnom rokovaní s námestníkom ministra zahraničných vecí Bieloruskej republiky Alexandrom Gurjanovom sa obaja partneri zhodli v otázkach potreby prehlbovania ďalšej spolupráce, najmä v odvetviach strojárstva, energetiky, cestovného ruchu, financií, certifikácie a vedy a techniky.

Rastislav Chovanec vyzdvihol významné postavenie strojárskeho a automobilového priemyslu v oboch krajinách a z toho vyplývajúci potenciál kooperačných príležitostí. Otvárajúci sa bieloruský trh sa podľa neho stal napriek nedávnemu poklesu obchodnej výmeny pre slovenské firmy reálnou alternatívou pre vstup na trhy euroázijskej colnej únie v súvislosti s ruskými sankciami.

Na zasadnutí sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Magdaléna Lacko-Bartošová, ktorá s rezortnými partnermi rokovala o. i. o otázkach spolupráce v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych služieb a možnostiach spoločných projektov poľnohospodárskych výskumných ústavov.

Počas zasadnutia sa uskutočnilo aj podnikateľské fórum organizované agentúrou SARIO a Bieloruskou obchodnou a priemyselnou komorou za účasti 19 slovenských a 47 bieloruských firiem.

V rámci podnikateľského fóra bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi slovenskou spoločnosťou BOMAT a Oršanským regiónom Bieloruskej republiky, ako aj dohoda medzi Eximbankou SR a jej bieloruským partnerom, spoločnosťou Beleximgarant, o zaistení exportných úverov. Táto dohoda uľahčí slovenským firmám získanie pre vývoz tovarov do Bieloruska.

Najbližie zasadnutie komisie je plánované na rok 2017. V budúcom roku agentúra SARIO i regionálne obchodné komory pripravujú niekoľko podnikateľských misií na bieloruský trh.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky