Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Rokovanie s eurokomisárkou Věrou Jourovou o ochrane spotrebiteľa

02.05.2016 12:45

Rokovanie s eurokomisárkou Věrou Jourovou o ochrane spotrebiteľaŠtátny tajomník sa dňa 29.4. stretol s Eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rovnosť pohlaví Věrou Jourovou na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rokovali o témach nadchádzajúceho predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, najmä v súvislosti s dopracovaním európskej legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Počas slovenského predsedníctva by mali byť otvorené rokovania o návrhu smernice o dodávaní digitálneho obsahu a o tzv. digitálnych zmluvách, ako aj revízia nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktorá má ambíciu zlepšiť a zefektívniť súčasnú úpravu.

Štátny tajomník s Komisárkou Jourovou ďalej diskutovali o efektívnosti regulačného rámca EÚ o ochrane spotrebiteľa, pričom v tejto téme pripravuje Európska komisia tzv. „fitness check“ šiestich smerníc z oblasti spotrebiteľského práva, ktorý zhodnotí jednotlivé právne nástroje a ich účinnosť. Správa o výsledku preskúmania by mala byť prezentovaná práve počas slovenského predsedníctva.

Ochrana spotrebiteľa je jednou z oblastí, v ktorých chceme počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ dosiahnuť posun,“ uviedol štátny tajomník, „s Komisárkou Jourovou sme našli viaceré otvorené témy, v ktorých chceme rozvíjať dialóg na európskej úrovni. Jednou z nich je napríklad sprehľadnenie legislatívy a možnosť vytvoriť jednotný Spotrebiteľský kódex,“ dodal. Ďalšími bodmi stretnutia boli nekalé obchodné praktiky, ako aj úspešná transpozícia smernice o alternatívnom riešení sporov do slovenského právneho poriadku od 1.2.2015.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky