Textová verzia
Štvrtok 25. máj 2017

Rokovanie Pracovnej skupiny pre energetiku krajín V4 a Fóra V4 pre integráciu trhu s plynom v Bratislave

19.02.2015 16:36

Rokovanie Pracovnej skupiny pre energetiku krajín V4 a Fóra V4 pre integráciu trhu s plynom v Bratislave V rámci slovenského predsedníctva v združení krajín Vyšehradskej skupiny organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR rokovanie Pracovnej skupiny pre energetiku a Fóra V4 pre integráciu trhu s plynom za účasti zástupcov ministerstiev a expertov V4 z oblasti plynárenstva. Hlavnými témami rokovania bol najmä nový koncept Energetickej únie a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni V4.

„Slovenské predsedníctvo vo V4 vysoko oceňuje koordináciu a výmenu názorov na otázky spojené s rámcom klimatickej a energetickej politiky EÚ po roku 2020, ako aj na otázky energetickej bezpečnosti. Štruktúra novo ustanovenej Európskej komisie, jej kompetencie a rozloženie zodpovednosti v oblasti energetiky je jasným dôkazom, že Energetická únia, energetická a klimatická politika a energetická bezpečnosť sú súčasnými prioritami Európskej únie. A práve tieto oblasti budú predmetom intenzívnych diskusií a predmetom koordinácie spoločných stanovísk v druhom polroku slovenského predsedníctva vo V4, ako aj hlavnou témou politickej diskusie na úrovni EÚ“, uviedla riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike Ing. Alena Žáková.

Experti sa na rokovaní Fóra V4 pre integráciu trhu s plynom venovali okrem dobudovania vnútorného trhu s energiami aj posilneniu regionálnej dimenzie bezpečnosti dodávok zemného plynu. Okrem koordinácie pri implementácii sieťových predpisov bola diskusia venovaná spoločnej analýze rizík sektora plynárenstva V4, ktorá bude slúžiť ako podklad pre prípravu návrhov preventívnych akčných plánov a potenciálne aj núdzovým plánov pre dodávky plynu v regióne V4.


Fotogalérie:
Zdroj: Odbor medzinárodných vzťahov v energetike Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky