Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Rokovania o možnostiach slovensko-macedónskej spolupráce

26.02.2016 10:02

Rokovania o možnostiach slovensko-macedónskej spolupráceV Skopje sa 22. a 23. februára uskutočnilo prvé zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Macedónskou republikou. Našu delegáciu viedol štátny tajomník Rastislav Chovanec, macedónsku námestník ministra hospodárstva Hristijan Delev. Rokovania prebiehali v štyroch pracovných skupinách zameraných na spoluprácu v oblastiach investícií, energetiky, priemyslu a poľnohospodárstva.

V slovenskej delegácii boli okrem predstaviteľov jednotlivých rezortov zastúpené aj SARIO, Eximbanka a zástupcovia slovenských spoločností Chemkostav Michalovce, ŽOS Trnava a Letecké opravovne Trenčín. Podľa R. Chovanca ponúka Macedónsko možnosti spolupráce pre slovenské firmy najmä v oblasti automotive (prepájanie subdodávateľov pre výrobné kapacity v SR), energetiky (rekonštrukcia tepelných elektrární, výstavba malých vodných elektrární, know-how súvisiace s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti), potravinárstva a budovania verejnej infraštruktúry. „Máme záujem o silnejšie etablovanie slovenských spoločností, ktoré už dnes v Macedónsku pôsobia, a to firmy v oblasti železničnej dopravy a stavebníctva. Macedónskym partnerom sme ponúkli využitie skúsenosti Leteckých opravovní Trenčín s rekonštrukciou vrtuľníkov, ako aj spoločnosti SES Tlmače s rekonštrukciou tepelných elektrární," povedal Chovanec.

Macedónska strana prejavila záujem o naše skúsenosti s prílevom zahraničných investorov, čerpaním prostriedkov z európskych fondov, ako aj prepájaním spolupráce veľkých zahraničných firiem s domácimi malými a strednými podnikmi. Ďalšiemu rozvoju obchodno-hospodárskych vzťahov by mal pomôcť Macedónsko-slovenský biznis klub so sídlom v Skopje, ktorý bude zriadený 4. marca 2016 a stane sa miestom prvého kontaktu v oblasti poskytovania poradenstva, prekladateľských a iných služieb pre podnikateľov oboch krajín. Spoločné obchodné záujmy podporí aj otvorenie prvej priamej leteckej linky 28. marca 2016 medzi Bratislavou a Skopje.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky